In bedrijf

Kritiek uiten is makkelijk, mogelijke oplossingen omarmen blijkt moeilijker. Jurriaan Penders, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) zegt ‘met enige verbazing’ te hebben kennisgenomen van het plan werkeloze basisartsen in korte tijd klaar te stomen voor een functie als bedrijfsarts. De initiatiefnemers, arbodienst Arbobutler en wervingsbureau Verzuimjob, hopen hiermee het dreigend tekort aan bedrijfsartsen af te wenden.

Dat gaat niet lukken met een korte training van slechts enkele weken tijd, stelt Penders. Bedrijfsarts zijn is een vak met een gedegen opleiding. Bovendien, stelt hij, richt Arbobutler zich vooral op verzuimbegeleiding, terwijl een bedrijfsarts ook aandacht hoort te hebben voor arbeidsomstandigheden en preventie. Hiermee gaat Penders aan drie zaken voorbij. Ten eerste dat verzuimbegeleiding een groot maatschappelijk belang dient dat wordt gecompromitteerd bij een gebrek aan bedrijfsartsen. Ten tweede dat de inzet van de basisartsen voor verzuimbegeleiding de al in functie zijnde bedrijfsartsen juist meer tijd geeft om zich op de andere twee dossiers arbeidsomstandigheden en preventie te richten.

Het derde bezwaar dat is in te brengen tegen de reactie van Penders is dat die vooral uitgaat van het ‘We doen het al jaren zo’-principe. Het dreigend tekort aan bedrijfsartsen laat zien dat dit niet meer werkt en dat het dus nodig is andere wegen te verkennen. De reactie van verzekeringsarts Jim Faas op het nieuwsbericht is dan ook terecht. Niet meteen allerlei bedenkingen van stal halen, stelt hij. “Je moet toch ergens beginnen met het kweken van belangstelling nietwaar?” Precies, zo is het.

Delen