In de knop gebroken

Kom gerust op de koffie, maar verwacht geen gespreksuitkomst waarmee jullie tevreden kunnen teruggaan naar Den Haag met een goed verhaal voor Geert Wilders. Dit was vorige week onder de streep zo’n beetje de boodschap van bestuursvoorzitter van Zuyderland David Jongen aan Dick Schoof en Fleur Agema, die willen komen praten over het open houden van alle spoedzorg en IC’s op de locatie Heerlen.

Jongen had er een duidelijk verhaal bij: het probleem is een tekort aan personeel. En dat gaat politiek Den Haag echt niet oplossen voor zijn ziekenhuis. Eenzelfde verhaal komt nu van de vier Friese ziekenhuizen, gesteund door de drie belangrijkste zorgverzekeraars in de regio. Ook hier gaat de beschikbaarheidsbijdrage waarover Wilders het heeft niet helpen om zijn verkiezingsbelofte – het behoud van streekziekenhuizen – waar te maken.

De Haagse politiek is ver verwijderd van de realiteit van onze gezondheidszorg

Als deze gang van zaken íets bewijst, dan is het hoe ver de Haagse politiek verwijderd is van de realiteit van onze gezondheidszorg. De coalitiepartijen hadden dit kunnen voorkomen door bij het schrijven van de zorgparagraaf van het coalitieakkoord beter te kijken naar wat er buiten hun Haagse stolp gebeurt. Nu is de verkiezingsbelofte die ze over het behoud van streekziekenhuizen hebben gedaan wel héél snel in de knop gebroken.

Delen