In rook op

Dat plannetje van Maarten Rook gaat het niet worden. Rook is voorzitter van de Stichting Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen. Hij stelde eerder deze week in het Financieele Dagblad dat de topklinische ziekenhuizen een regierol zouden kunnen vervullen bij spreiding en concentratie van ziekenhuisfuncties. Die topklinische ziekenhuizen liggen mooi verspreid over Nederland en kunnen dus regionaal de zorg verdelen met de basisziekenhuizen, was zijn idee.

Komt niets van in, reageert bestuurder Henk Don van de Nederlandse Mededingingsautoriteit geheel volgens verwachting. Ziekenhuizen mogen onderling helemaal geen afspraken maken over wie welke zorg aanbiedt. Ieder ziekenhuis moet zelf uitmaken welke zorg het wel en niet wil aanbieden. De spelregels van de NMa zijn ondubbelzinnig duidelijk op dit gebied.

Over de vraag of de continuïteit van het zorgaanbod in gevaar komt als alle ziekenhuizen in een regio besluiten een bepaalde vorm van zorg niet meer aan te bieden, hoeven die ziekenhuizen zelf zich niet druk te maken. Het zijn immers niet de ziekenhuizen, maar de zorgverzekeraars die een zorgplicht hebben. Dreigen alle ziekenhuizen in een regio bijvoorbeeld de bariatrische chirurgie aan de wilgen te hangen en willen verzekerden wel dat deze zorg in de regio aangeboden blijft worden, dan zijn de zorgverzekeraars aan zet. Die moeten het dan voor minimaal één aanbieder interessant genoeg maken om die zorg toch te blijven aanbieden. En liefst voor twee of drie natuurlijk.

Eigenlijk is het zó simpel…

Delen