Inspirerende werksessie

Afgelopen week woonde ik een inspirerende werksessie bij waarin multidisciplinair een zorgproces doorgelopen werd. Het draaide om het postoperatieve herstelproces van hartchirurgische patiënten, een speerpunt binnen ons ziekenhuis. Aanwezig waren een cardiochirurg, verpleegkundigen, gespecialiseerd verpleegkundige fysiotherapie, leiding en een expert van Medtronic die een analyse van cijfers en interviews inbracht.

inspirerendewerksessie01Wat me met name inspireerde waren de momenten waarop teruggegrepen wordt op de kern: de waarde die we leveren aan patiënten. En daar vanuit verschillende perspectieven naar kijken, inclusief dat van de patiënt (die ook geïnterviewd zijn en in de verdere uitwerking betrokken worden). Geregeld kwam daarbij de vraag voorbij wat het herstelproces van patiënten bevordert dan wel hindert.

Voorbeelden van enkele discussievragen die opkwamen:

  • Wat bepaalt het herstelproces van deze patiëntengroepen? Hoe bepalen we wanneer een patiënt naar huis/vervolginstelling kan? Hoe beleven patiënten dit?
  • Hoe kan sneller met mobilisatie gestart worden?
  • Waarom is er op de derde dag na operatie bijna altijd een terugval? Hoe kunnen we daarop beter anticiperen?
  • Als we een patiënt hebben geopereerd van een ander ziekenhuis, en die kan niet volgens het gebruikelijke protocol terug naar het eigen ziekenhuis door complicaties, waar is de patiënt dan voor verder herstel beter af: bij ons of in het eigen ziekenhuis? Wat willen patiënten?
  • Hoe kunnen we complicaties reduceren? (deze discussie leidde meteen tot een analyse van het preoperatieve proces)
  • Waarom gaat een patiënt van operatie type x altijd naar de IC? Waarom vervolgens altijd de volgende dag naar de verpleegafdeling? Is het zo in te richten dat dat op dezelfde dag kan? (omdat je een patiënt niet langer op de IC wil houden dan noodzakelijk)
  • Zitten er tegenstrijdigheden in de protocollen van de betrokken disciplines? (ja)
  • Waarom ontvangen patiënten in het weekend niet alle zorg, onderzoeken en vervolgstappen die door de week geboden wordt?
  • Waarom wijkt 75 procent van het herstelproces af van het protocol? Is het herstelproces inherent zo variabel of ligt daar verbeterpotentieel? (ja)

In de onderstaande afbeelding ziet u een korte samenvatting van deze discussies. Dit is slechts de eerste aanzet na een sessie van anderhalf uur. Een goede oogst van veel ideeën en acties. Vooral krachtig was dat alle disciplines zich kwetsbaar lieten aanspreken door de andere disciplines. Ze stelden makkelijk hun eigen handelen ter discussie, vooral als daarmee de uitkomsten en de waarde voor  patiënt verbeterd kon worden. Dat inspireerde me misschien nog wel het meest.

inspirerendewerksessie02

Delen