Invloed op de toekomst

Koopt Achmea invloed of toekomst? Achmea wil het diep in de rode cijfers verkerende Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk overeind houden, maar eist in ruil daarvoor wel een bestuurlijke stem. En in dat kader stelt Achmea dat de keus voor Medisch Centrum Alkmaar als samenwerkingspartner voor RKZ (waarover al gesprekken gaande waren) nog beslist geen uitgemaakte zaak is. Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP) weet wel wat ze hiervan moet vinden: “Achmea koopt gewoon invloed”, zegt ze in Noord-Hollands Dagblad.

Is dat waar? En zo ja, is dat erg? Als Achmea geld steekt in het RKZ, zal het bij de keuze voor een samenwerkingspartner liefst kijken naar een ziekenhuis in de regio waarvan het zelf de primaire zorgverzekeraar is. Dit biedt immers opties om in samenspraak met die ziekenhuizen tot een aanbod te komen waarin ze elkaar versterken en waarmee ze met zijn tweeën de patiënten het pakket aan zorgproducten kunnen bieden dat zij nodig hebben.

Zo’n strategische samenwerking – die dus niet gericht is op bestuurlijke en administratieve samenwerking voor verlaging van de overhead, maar op verdeling van het zorgaanbod – wordt moeilijker als de twee betrokken ziekenhuizen twee verschillende primaire zorgverzekeraars hebben. Bij de keuzes die zulke ziekenhuizen maken, ligt het voor de hand dat het grotere van de twee ziekenhuizen de bulk van de zorg op zich neemt en het kleinere zich specialiseert op een aantal kerntaken. Voor het RKZ zou de brandwondenzorg zo’n kerntaak zijn. En als het daarin een grote broer naast zich weet die een complementair beleid heeft, én beide ziekenhuizen weten zich gesteund door één zorgverzekeraar die strategische inkoopafspraken met ze maakt, dan zijn ze allebei toekomstbestendig. Maar die gedachtegang lijkt aan Renske Leijten voorbij te gaan.

Delen