Is minister Kuipers aan de drugs?

Je zou het haast denken. In dit artikel kun je lezen dat hij bepleit dat Nederland een voortrekkersrol gaat spelen bij de inzet van psychedelica bij psychische aandoeningen. Hij is behoorlijk enthousiast. De komende vier jaar komt er 35 miljoen beschikbaar voor onderzoek. Is onze minister de weg kwijt? Psychedelica zijn toch levensgevaarlijke, verslavende drugs waar je psychotisch door kan worden en uit het raam stapt omdat je denkt dat je kunt vliegen? Waar je verschrikkelijke bad trips op kunt krijgen en jaren later nog flashbacks naar psychotische ervaringen? Wat bezielt onze minister?

Nou, zo gek is zijn standpunt niet. In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw stonden psychedelica zoals LSD en psilocybine (in paddestoelen of truffels) flink in de belangstelling. Er werden soms spectaculaire resultaten mee bereikt. In Nederland behandelde professor Bastiaanse mensen die in een concentratiekamp gezeten hadden met wat hij narco-analyse noemde. Daarbij gebruikte hij LSD om mensen te helpen gruwelijke ervaringen tot hun bewustzijn toe te laten en te verwerken. De term PostTraumatische Stress Stoornis/Disorder (PTSD) bestond toen nog niet eens. Hij sprak van het KZ-syndroom. KZ stond voor Konzentrationslager (=concentratiekamp). Aan al dat onderzoek kwam abrupt een eind toen president Nixon The War on Drugs afkondigde, overigens ook een poging om de tegencultuur te ondermijnen , want daar was veel weerstand tegen de Vietnam-oorlog.

Maar zeker de laatste tien jaar is de interesse weer opgebloeid, zelfs zo sterk dat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) psilocybine de status heeft gegeven van doorbraaktherapie. In Nederland hebben het UMC Groningen, het UMC Utrecht en UMC Leiden meegedaan aan een studie naar psilocybine bij de behandeling van depressie. De voorlopige resultaten zijn zo spectaculair, dat het bijna te mooi is om waar te zijn. Dat was ook de eerste gedachte die prof. Eric Vermetten had toen hij de resultaten zag van het gebruik van MDMA ( de werkzame stof in XTC, Extasy) bij de behandeling van PTSD. Maar in een groot interview in de Volkskrant van 13 augustus zegt hij, dat er inmiddels zoveel evidentie is voor dit effect, dat het haast onethisch is het mensen te onthouden.

‘Toepassing psychedelica bij psychische aandoeningen lijkt terug van weggeweest’

Ik ben natuurlijk vooral geïnteresseerd in de mogelijke toepassing bij de dwangstoornis. Ook hier worden zeer hoopgevende effecten gemeld. Dus ik hoop dat een deel van de 35 miljoen naar onderzoek gaat naar de toepassingsmogelijkheden bij de dwangstoornis. Om het eventuele inzetten van psychedelica bij de behandeling verantwoord te laten lopen is belangrijk dat ze onder gecontroleerde omstandigheden worden verstrekt, dus in het medische circuit. Dit wordt ook genoemd in het manifest psychedelische therapie. Hoewel psychedelica zeker niet zo gevaarlijk zijn als lang is beweerd, is het ook niet geheel onschuldig. Google maar eens op LSD uit het raam.

Maar hier is wel een probleem. Geen enkele medische instelling voorziet hierin.

In Nederland zijn truffels niet verboden. Alleen in Groningen al kun je het in meer dan 6 smartshops krijgen. De kans dat mensen zelf gaan experimenteren is reëel. Als professional moet ik dat afraden. Het kan behoorlijk heftig zijn zeker als je een psychische aandoening hebt. Maar ik ben wel zo realistisch om er rekening mee te houden, dat wanhopige mensen niet altijd het geduld zullen hebben af te wachten tot het wetenschappelijk onderzoek is afgerond. Zorg dan in elke geval voor de juiste set en setting, begin er niet aan bij psychosegevoeligheid, zoek uit of het gecombineerd kan worden met je medicatie.

Extra probleem is dat er geen keurmerk is voor aanbieders en dat deze vooral gericht zijn op persoonlijke groei en niet op behandeling. Als ze psychische aandoeningen niet uitsluiten en ze doen het zorgvuldig met een goede intake en voor- en nagesprekken, zoals bijvoorbeeld fieldtrip health, dan zijn ze weer behoorlijk prijzig.

Geen superduidelijk advies dus. Geef ik onmiddellijk toe. In Haarlem is in september een congres. Met de code OCD150 krijg je 150 euro korting. Ik hoop daar wijzer te worden ook over wat ik wanhopige mensen moet raden.

Delen