Ja, nee en hoe dan verder

Arts-microbioloog Alex Friedrich, lid van het OMT, geeft in NRC Handelsblad een lang antwoord op de korte vraag of er een derde coronagolf komt. Hij stelt vast dat dit afhangt van ons gedrag en legt uit hoe we met dat gedrag die derde golf kunnen voorkomen.

Het lijkt niet overdreven cynisch te stellen dat hij de vraag ook gewoon met ‘Ja’ had kunnen beantwoorden. De meeste mensen houden zich weliswaar keurig aan de maatregelen, horen we Mark Rutte steeds in de persconferenties zeggen, maar ‘de meeste’ is niet hetzelfde als ‘alle’. En naarmate de crisis langer duurt wordt het steeds moeilijker om die maatregelen trouw te blijven volgen. Zeker als het aantal dagelijks gemelde besmettingen daalt en de R dus weer dichterbij de 1 komt.

‘Mensen privileges ontzeggen is niet hetzelfde als ze ergens toe verplichten’

Alle ogen zijn daarom gericht op het vaccin. Nu de kans op het snel beschikbaar komen daarvan groot lijkt, laait direct weer de discussie op over de vraag of er al dan niet een vaccinatieplicht moet komen. Minister de Jonge is daar ondubbelzinnig duidelijk over: nee. Maar daarmee is de discussie over het onderwerp niet beslecht. Kijk bijvoorbeeld maar naar het ‘dringend advies’ van de NVZ voor zorgpersoneel.

In het verlengde stelde medisch ethicus Gert van Dijk via Twitter de vraag: “Wat vindt u? Als je meer vrijheden geeft aan gevaccineerde mensen (toegang tot festival, concert of vliegtuig) – is dat dan een verkapte vaccinatieplicht?” Daarover kunnen we heel lang discussiëren en dat gaat ongetwijfeld ook gebeuren. Maar onder de streep is op deze vraag feitelijk maar één antwoord mogelijk: nee. Mensen privileges ontzeggen is immers niet hetzelfde als ze ergens toe verplichten. Vervolgvraag is natuurlijk wel hoe het dan met de handhaving moet.

Delen