Jaag de patiënt niet weg

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) maakt een denkfout als ze stelt dat ziekenhuizen open moeten zijn over de aanwezigheid van gevaarlijke bacteriën of virussen. Die zijn immers in het ziekenhuis altijd, per definitie, in ruime mate aanwezig. De enige reële openheid die ziekenhuizen hierover zouden kunnen bieden, is een bordje naast de voordeur met de tekst: ‘Pas op, u betreedt nu een onveilige zone’. In ziekenhuizen lig je niet voor je gezondheid.

Iedere nieuwe patiënt die het ziekenhuis betreedt, is een potentiële besmettingsbron voor andere patiënten, personeel en bezoekers. Dit betekent dat iedere melding over aanwezigheid van een bepaald micro-organisme achterhaald is op het moment dat de volgende patiënt wordt opgenomen. Het idee van de NPCF dat patiënten op basis van openheid over besmettingen ‘goed geïnformeerd kunnen kiezen in welk ziekenhuis ze behandeld willen worden’, raakt dan ook kant noch wal. Nog even afgezien van de vraag of infectiepreventiebeleid het énige argument is om voor een ziekenhuis te kiezen.

Wat wel zinnig is, is investeren in ziekenhuishygiënisten. Het zijn de ziekenhuishygiënisten die onvermoeibaar iedere keer weer uitleggen waarom handen wassen, of handschoenen en mondkapjes dragen, zo essentieel zijn, en die precies weten hoe moet worden gehandeld als wordt vastgesteld dat een patiënt een besmettingsbron is. De praktijk leert hoe onmisbaar hun aanwezigheid is, en hoe nodig het is dat zij hun boodschap voortdurend herhalen.

Twee ziekenhuishygiënisten ontwikkelden de app InfectionGuide, die zorgprofessionals actuele informatie biedt over de noodzakelijke maatregelen bij een infectieuze patiënt. De gebruikers kunnen zowel zoeken op infectieziekten als op hun ziekteverwekkers. Op basis hiervan kunnen ze snel en doelgericht handelen als het nodig is. En dat is constructiever dan al op voorhand patiënten afschrikken.

Delen