Jaar van de vlinder

Bij de Noord-Amerikaanse indianen is de vlinder het symbool van verandering. Daarom is 2015 in mijn ogen het jaar van de vlinder. Zorgprofessionals werken samen aan veranderingen en streven naar een nieuw evenwicht. Van rups en cocon tot mooie sterke vlinder.

Welke veranderingen in de medische sector springen in het oog? Medisch specialisten zijn druk met de vorming van de medisch-specialistische bedrijven naar aanleiding van de integrale bekostiging. In de langdurige zorg draait alles om de invoering van de WMO. De aanpassing van de Jeugdwet vraagt veel aandacht, net als de participatiewet. Gemeenten moeten hier beleid op maken en veel van deze veranderingen in gang zetten.

De zorgprofessional moet zich meer als coach opstellen

Een van de uitdagingen de komende jaren is dat de gezondheidszorg meer moet doen met minder geld. Andere complicerende factor is dat er op zo veel verschillende fronten aanpassingen nodig zijn. Uit onderzoek blijkt dat verandering zoals het invoeren van nieuwe technologie voor 40 procent slaagt, de implementatie van nieuwe processen voor 30 procent lukt en het doorvoeren van een cultuurverandering maar voor 19 procent kans van slagen heeft.

Toch werken zorgprofessionals hard om veranderingen in de zorg vorm te geven, de eerste stappen zijn gezet. Maar in de volgende fase komen ze ook drempels tegen en lopen ze soms tegen muren aan. Hoe kunnen professionals beïnvloeden dat de ingeslagen weg, die een weg is van bezuinigingen, toch leidt tot een betere kwaliteit van zorg voor de patiënt?

Daarvoor is een andere opstelling nodig. Zoals de jonge specialisten in dit nummer al bepleiten: de zorgprofessional moet zich meer als coach opstellen, naast de patiënt. Dit kan een ander gebruik van zorg opleveren. Hierdoor beleeft de zorgprofessional meer plezier aan zijn werk, voelt de patiënt zich gehoord en dalen de kosten van zorg. Dit begint toch al te lijken op een mooi gekleurde vlinder.

 

Delen