Je geld of…

De Zorgvooruzelfgroep werd de Limburgse zorgaanbieder De Zorggroep op Twitter al genoemd. Niet geheel onbegrijpelijk, gezien het feit dat bestuurder Wouter van Soest in 2013 ruim 15.000 euro meer verdiende dan in 2012 en daarmee uitkwam op 260.000 euro. Zijn inmiddels gepensioneerde collega Frank Rijnders verdiende zelfs ruim 300.000 euro.

Moeilijk te verantwoorden bedragen bij een zorgaanbieder die nu voor 476 medewerkers ontslag heeft aangevraagd. Dat vond Ramon Testroote, wethouder zorg, welzijn en participatie van de gemeente Venlo, blijkbaar ook. Hij stelde: omlaag dat inkomen, of wij kopen volgend jaar geen zorg meer in bij De Zorggroep.

Van Soest koos eieren voor zijn geld. Op www.zorgvisie.nl lezen we: “In het belang van de focus en rust in de organisatie heeft Wouter van Soest in samenspraak met de raad van toezicht besloten om per 1 juli conform de nu geldende eisen van de Wet Normering Topinkomens het salaris aan te passen en af te zien van het overgangsrecht. Het bruto-inkomen daalt hiermee van ruim 222.000 euro naar ongeveer 195.000 euro op jaarbasis.”

Dat is mooi. Toch blijft de vraag knagen waarom Van Soest deze stap pas zet nu publiekelijk bekend wordt dat de gemeente hem hiertoe dwingt. Had hij dit niet ook al als gebaar van goodwill naar de medewerkers van De Zorggroep kunnen doen bij de bekendmaking van de ontslagronde? Ook een andere vraag dient zich aan. Als Van Soest zijn stap heeft gezet in samenspraak met de raad van toezicht, waarom hebben die toezichthouders dan niet bij zijn inkomensstijging van 2013 gezegd: “Zou je dat nou wel doen Wouter?”

Delen