Je moet maar durven

De eerste Twitterreacties op de benoeming van Marian Kaljouw tot voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit waren voorspelbaar: proficiat. Een enkeling noemde het verrassend. Iemand sprak van een “vakvrouw met verstand van zorgpersoneel, kloppend hart van zorg” (helemaal waar trouwens). En ook wierp iemand de vraag op of deze keuze voor een totaal andere persoon dan haar voorganger symbool staat voor een cultuurverandering bij de NZa.

Er was niemand die Twitterde ‘je moet maar durven’, terwijl dit toch best een begrijpelijke reactie was geweest. De NZa heeft immers – volkomen terecht – fikse klappen gehad. Kaljouw krijgt dus niet alleen de taak de NZa te leiden, maar moet er ook voor zorgen dat de organisatie het vertrouwen herwint als marktmeester in de zorg. En tegelijkertijd moet ze voor elkaar krijgen dat de op handen zijnde integratie van DBC-Onderhoud in de NZa intern succesvol verloopt en door de buitenwereld wordt geaccepteerd.

In een blog in Skipr van 16 juni 2011 schreef ze: “Veranderen is moeilijk en verantwoordelijkheid nemen nog veel moeilijker. Het kost moed om niet alleen de noodzaak te erkennen, maar ook verantwoordelijkheid te nemen.” Die moed heeft ze dus, en petje af daarvoor.

Delen