Kampen

De zorgsector was de afgelopen dagen weer even in twee kampen verdeeld: zij die constateerden dat zich een grote parlementaire blunder had voltrokken en zij die een nieuwsfeit zagen dat in het logische verlengde ligt van de Zorgverzekeringswet zoals die op 1 januari 2006 van kracht werd.

Waar gaat het om? Heel formeel gesteld om ‘een wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving’. Minder formeel gesteld om – afhankelijk van het standpunt van de ontvanger van het bericht – óf een voor de hand liggende stap in het verbeteren van fraudebestrijding in de gezondheidszorg, óf de afschaffing van het medisch beroepsgeheim.

Zoals de afgelopen weken vaker gebeurde trad het ministerie van VWS ook nu weer in de openbaarheid om een en ander in het juiste perspectief te plaatsen. Woordvoerder Ole Heil lichtte het standpunt van het ministerie zelfs nog even toe voor Medisch Contact. De aanpak is al nauwelijks meer opmerkelijk te noemen, het is hooguit betreurenswaardig dat het zo vaak nodig is.

[Tweet “Afschaffing medisch beroepsgeheim, of verbetering mogelijkheid tot fraudebestrijding in zorg?”]

Opvallender was dat Tweede Kamerlid Marith Volp van de PvdA dit nog eens dunnetjes overdeed. Maar misschien was dit omdat haar partij op Twitter veel harder werd aangevallen op de goedkeuring voor de wetswijziging dan VVD, CDA, SGP en PVV, die óók voor stemden. Het onderstreept hoezeer debatten over de gezondheidszorg de laatste tijd soms ‘enorm uit de bocht vliegen’, zoals iemand het gisteren op Twitter duidde. Ook de KNMG stoorde zich hier blijkbaar aan, want ook deze partij vond het nodig om de feiten over materiële controle door zorgverzekeraars nog eens even op een rij te zetten. Het fijne van feiten is dat ze een bron zijn voor nuance in debatten. Waardevol leesvoer dus.

Delen