Kansloos

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen stapt naar de rechter om het landelijk schakelpunt (LSP) stop te zetten. Volgens VPHuisartsen handelt de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) onrechtmatig door het LSP te gebruiken in het elektronisch berichtenverkeer over de patiënt. VPHuisartsen stelt dat de patiënt door gebruikmaking van het LSP zijn keuzevrijheid en zeggenschap verliest om zelf te bepalen welke gegevens voor welke zorgverlener en welk doel beschikbaar komen.

Recent interviewde ik Edwin Velzel van VZVZ voor het EPD Magazine, dat deze week verscheen. Ik vroeg hem onder meer naar hoe VZVZ omgaat met de veiligheidswaarborgen die het ministerie van VWS noodzakelijk acht. Velzel antwoordde dat VZVZ zich uiteraard zal houden aan de eisen die VWS stelt op het gebied van de uitwisselingsinfrastructuur. Ik citeer: “Het wil bijvoorbeeld de opt-in registreren en in die functie hebben wij al voorzien. Daarnaast wil VWS dat patiënten kunnen aangeven welke dokters inzage in hun informatie mogen hebben. Ook dat zijn we al aan het inbouwen: het persoonlijk toestemmingsprofiel. Dit regelt dat je bijvoorbeeld een huisartsenpost in Zeeland toegang kunt geven gedurende de week dat je daar op vakantie bent, en dat je die toestemming bij vertrek weer kunt uitschakelen. Ook willen we een sociale controle inbouwen in die zin dat de patiënt een melding krijgt op het moment dat iemand zijn gegevens inziet. Hij kan dan controleren wie dat is en of het terecht gebeurt. Is het niet terecht, dan kan de patiënt dit melden bij VZVZ want we hebben ook een toezichthoudende taak. Vraag is dus wie eerder is: VWS met zijn vraag naar aanvullingen of wij met ons aanbod ervan.”

Dit klinkt niet echt naar de patiënt als willoos slachtoffer. Ik zie de uitspraak van de echter met belangstelling tegemoet.

28 Reacties Reageer zelf

 1. Bar Bruijn, huisarts
  Geplaatst op 14 maart 2013 om 09:16 | Permalink

  VZVZ speelt mooi weer en is oneerlijk en onvolledig op vele fronten. De z.g. ‘opt out’ die ze nu aan het inbouwen zouden zijn, wordt dan wel ingebouwd onder invloed van de kriticasters, omdat het eerder niet nodig zou zijn. Bovendien is de belangrijkste kritiek, dat het bij bestaan van het LSP een glijdende schaal is naar het openzetten voor allerlei belanghebbenden via kleine en onduidelijke stapjes. Kijk wie het nu zo graag willen, VWS, verziekeraars, NPCF (buikspreekpop van beide voorgaanden), allerlei groeperingen die direct belang hebben bij invoering ervan (VZVZ) en je kunt zien wat er gaat gebeuren. OM wil heel graag inzicht en ik denk niet dat het paranoidie is te verwachten dat er via kleine wetswijzigingen binnen tien jaar een toestand is, waarbij het medisch beroepsgeheim een wassen neus is.

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 14 maart 2013 om 09:21 | Permalink

  Ga je nu uit van de feiten of van complottheorieën Bart? Ik heb stellig de indruk van het laatste. Deze actie van VPHuisartsen wekt op mij een beetje de indruk van “Lichtenstein waarschuwt Noord Korea voor de laatste keer”.

 3. Jan van der Veer
  Geplaatst op 14 maart 2013 om 09:42 | Permalink

  Nou, nou, wat een woorden. Heb je je uberhaupt verdiept in de achtergrond, want ik heb het gevoel dat je de samenvatting van de juridische argumenten niet gelezen hebt. Dat gaat toch aardig wat verder gaan dan de stelling ‘patiënt willoos slachtoffer van LSP’. Volgens mij ligt de nadruk op het conflicht van plichten waarin de huisarts gedwongen wordt: wél aansprakelijk zijn voor eventuele gevolgen van doorbreking beroepsgeheim, maar geen controle meer hebben over wie in dossiers kijkt en met welk doel.

  En dan kan Velzel zoveel roepen over dat het ‘allemaal wel goed zit’, maar voorlopig wijst niets daarop. Zie oa ook de gebruikersovereenkomst, die in alle haast ondertekend moet worden (per gisteren beschikbaar: http://www.vzvz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/Gebruiksovereenkomst_definitief.pdf, per 1 april moet hij ondertekend terug zijn). Een overeenkomst tussen arts & stichting VZVZ Servicecentrum, waarin tevens het verplichte lidmaatschap met Stichting VZVZ geregeld wordt. Juridisch uiterst schimmige constructie (want met de stichting Derdengelden, die over de uitbetaling gaat, heeft de arts dan weer net géén overeenkomst) en het is maar de vraag of dat allemaal zo netjes geregeld is.

  Wbt de optin: zolang er niet eens een paper-trail is van de optin (!) en de voorlichting aantoonbaar onjuist en onvolledig is, is het een bijzonder wankele basis voor een landelijk systeem, waarvan de nut en noodzaak nog nooit feitelijk zijn aangetoond.

 4. Bar Bruijn, huisarts
  Geplaatst op 14 maart 2013 om 09:56 | Permalink

  Op welke ‘feiten’ doel je Frank en waarom gebruik je zoveel pejoratieven zonder feiten te leveren? Het enige ‘feit’ dat ik zie is de uitspraak van Van Velzel, die in de eerste leugen niet is gebarsten en wel direct belanghebbende bij het LSP is.

 5. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 14 maart 2013 om 10:00 | Permalink

  Leg dan eens uit waarom de LHV (hoeveel huisartsen? 11.000?) zich achter het LSP schaart en VPHuisartsen (hoeveel huisartsen? een paar honderd?) een ander standpunt huldigt? Is iedereen gek behalve jullie?

 6. Jan van der Veer
  Geplaatst op 14 maart 2013 om 10:21 | Permalink

  Frank, waarom denk je dat de LHV niet naar buiten komt met een daadwerkelijke stemming naar aantallen (praktijkhoudende) huisartsen gemeten? Misschien omdat grote kringen als Rotterdam, Amsterdam, Noord Holland, etc tegen hebben gestemd? En dus de 16 vs. 7 een heel andere verhouding weergeeft dan het daadwerkelijk aantal vertegenwoordigde huisartsen? Hoe groot is die ‘meerderheid’ eigenlijk? Hoeveel inschrijvingen zijn er op het systeem? Er wordt al maanden geschermd met 400.000, dat aantal is niet veranderd sinds januari van dit jaar. Is de meerderheid van de burgers dan ook gek?

  Maar weet je, feitelijk gaat het er niet om wie er gek is en wie niet. Het is dan ook jammer dat je de discussie in het onzuivere probeert te trekken en niet op inhoudelijke zaken in gaat. Van een journalist had ik meer diepgang verwacht dan het op de blauwe ogen vertrouwen van direct belanghebbenden. Lees het businessplan, de onvolledige voorlichting en zie het contract en je kan niet tot een andere conclusie komen dat het allemaal een uitermate wankele basis heeft, met potentieel grote (juridische) gevolgen voor huisartsen en patiënten.

  Inhoudelijk gaat het bovendien niet over wie gek is en wie niet, het gaat over de rechtmatigheid van een systeem dat op dit moment landelijk wordt uitgerold. En daarover gaat gelukkig een rechter, niet de getrapte democratische stemming van de LHV of de mening van andere ‘belangenvertegenwoordigers’.

 7. E.Kriek
  Geplaatst op 14 maart 2013 om 18:34 | Permalink

  Het zou een journalist niet misstaan om in ieder geval kennis te nemen van standpunten van de partij waarover hij ( helaas ietwat schamperend) schrijft.
  -Let wel, ik vraag niet eens om “verdieping”.
  Een tip voor meneer van Wijck: lees vooral eens de uitgebreide onderbouwing van vphuisartsen:
  http://www.vphuisartsen.nl/images/stories/PDFs_VPHuisartsen/Documenten2013/Samenvatting_Dagvaarding_VZVZ_lang_def.pdf
  Vooral pagina’s 6,7 en 8 hadden diepgang kunnen geven aan deze blog.
  Gemiste kans.

 8. Cees Dekker
  Geplaatst op 14 maart 2013 om 21:42 | Permalink

  Citaat: “Leg dan eens uit waarom de LHV (hoeveel huisartsen? 11.000?) zich achter het LSP schaart en VPHuisartsen (hoeveel huisartsen? een paar honderd?) een ander standpunt huldigt?”

  Een poging: De LHV -ik bedoel eigenlijk het LHV-bestuur- heeft zich al jaren zeer beijverd, het L-EPD (nu ook wel LSP genoemd) de leden door de strot te drukken. Naar het eigenlijke waarom kan ik slechts raden. Feit is, dat het LHV-bestuur intensief op de leden, de Kringen, heeft ingepraat. Zonder nou precies te weten wat haar achterban er eigenlijk van vond en vindt. Andersdenkenden werden door een bestuurslid “spookverhalenvertellers” genoemd. Andersdenkende lagere LHV-bestuurders konden ook kritische aanspraken krijgen van de hogere LHV-bazen.

  Heel veel huisartsen, zelf denk ik dat het wel enkele honderden zullen zijn, zijn erg ontevreden over de wijze waarop de LHV dit aanpakt en in het bijzonder dan de communicatie met de achterban hierover. Waarom blijven zovelen dan toch lid? Tsja…puur financieel pragmatisme: kortingen op de collective AOV en ook kortingen bij de zorgverzekeraar. Daarover oordeel ik niet, maar ik heb er wel een mening over. Zelf heb ik, net als enkele tientallen andere huisartsen vanwege bovenstaande per 1 januari mijn LHV-lidmaatschap opgezegd (voor motivatie en de brief, zie: http://www.cjdekker.praktijkinfo.nl) Nu kun je zeggen, wat doen die enkele tientallen ertoe? Maar dat zijn wél collegae die al enkele decennia meelopen en ook bestuurlijk en zorgpolitiek het nodige hebben gedaan. Deze verontruste huisartsen hebben met spijt moeten afhaken van “hun” LHV en hopen op een groei van VPH, nu ruim 700 leden.

 9. E.Kriek
  Geplaatst op 14 maart 2013 om 23:35 | Permalink

  @van Wijck:
  Overigens kan ik journalisten die prikkelen, die grenzen opzoeken, die tegen schenen aanschoppen, en die dus uitnodigen tot zelfreflectie, erg waarderen.
  Dat is een van de toegevoegde waarden van de journalistiek.
  Als dat gebeurt met prima onderbouwing, met goede argumentatie, is dat zeer welkom.
  Jammer dus dat je je bijdrage beperkt tot heel, heel hard “boeh” roepen.
  Je onderbouwing ( “Ik heb Velzel zelf mogen interviewen” ) is nogal magertjes, namelijk.

 10. hans nobel
  Geplaatst op 15 maart 2013 om 00:52 | Permalink

  Frank, er zijn 10.600 praktiserende huisartsen in Nederland (NIVEL). De LHV zegt 11.500 leden te hebben. Bijzonder, vind je ook niet ?

  Er zijn volgens Nivel (2011) 7.866 praktijkhouders in ons land. (degenen die direct aansprakelijk zijn voor hun patiëntendossiers).
  De overige praktiserende huisartsen zijn hidha of waarnemer.
  Van de praktijkhouders is bijna 84% lid van de LHV (ong. 6.610)

  Van de LHV kringen die de LHV-leden vertegenwoordigen, stemde circa 60% in met het huidige LSP. Doorrekenend zou het dus zomaar kunnen zijn dat van de Nederlandse praktijkhoudende huisartsen die LHV lid zijn er 4.360 instemmen met het LSP. (overigens zonder dat dit bij hen is nagevraagd!)

  Da’s even iets anders dan jouw cijfers waarbij je wat makkelijk de LHV napraat: “Leg dan eens uit waarom de LHV (hoeveel huisartsen? 11.000?) zich achter het LSP schaart en VPHuisartsen (hoeveel huisartsen? een paar honderd?) een ander standpunt huldigt……”

  VPHuisartsen telt inmiddels 700 leden en is mede opgericht vanwege de dreigende invoering van het Landelijke EPD (het huidige LSP) dat door de Eerste Kamer werd afgewezen op grond van dezelfde argumenten als die welke VPHuisartsen in haar rechtszaak tegen VZVZ heeft ingebracht.

  Kom op Frank, iets objectievere journalistiek is in ons land echt niet verboden!

  hansn

 11. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 15 maart 2013 om 08:15 | Permalink

  Het valt mij op dat alle reacties uit dezelfde hoek komen. Als er zoveel LHV-leden zijn die zich niet scharen achter het LHV-standpunt, waarom groeit VPHuisartsen dan niet veel harder? En waarom is er dan niet één LHV-huisarts die de gelegenheid van deze blog en jullie reacties hierop te baat neemt om te reageren met: “Jongens, jullie hebben mij de ogen geopend”?

 12. Jan van der Veer
  Geplaatst op 15 maart 2013 om 08:31 | Permalink

  Dus de LHV is voor jou ‘de waarheid’? Helder & nu snap ik de titel van je stuk ook! Je gaat overigens wel heel makkelijk voorbij aan de reactie van E. Kriek, die zijn lidmaatschap van de LHV zelfs heeft opgezegd hierom. Zijn ogen zijn kennelijk geopend.

  Overigens merk ik dat je er moeite mee hebt om inhoudelijk in te gaan op reacties en kom je niet verder dan een paar additionele vragen ter afleiding. Je maakt daarmee eerst je eigen waarheid en die redeneert die cirkel vervolgens voor jezelf feilloos dicht. Gevolgd door een klopje op je eigen schouder… Hulde.

  Vanuit die ingegraven stelling lijkt het misschien alsof al het geluid uit de ene hoek van ‘de tegenstanders’ komt, maar misschien zou je toch wat minder selectief je ogen moeten openen:

  – Waarom zijn er nog steeds maar 400k inschrijvingen op het LSP (amper 2% van onze bevolking)? Waarom is dit systeem niet allang MASSAAL opgepakt door de bevolking als het zo goed zou zijn.

  – En waarom is het systeem, zoals het nu voorligt, eigenlijk door 100% van onze 1e kamerleden verworpen?

  Komen die mensen ook allemaal uit ‘dezelfde hoek’?

  Als je de waarheid niet wilt zien, is het moeilijk discussiëren. Jammer dat je dat doet onder de pretentie van een journalistieke achtergrond en de vlag van Arts & Auto. Dergelijke kansloze retoriek zou nog uit de schoolkrant geweerd worden.

 13. Jan van der Veer
  Geplaatst op 15 maart 2013 om 08:32 | Permalink

  En waar ik Kriek zei, bedoelde ik natuurlijk Cees Helder. Credits where credits are due.

 14. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 15 maart 2013 om 08:36 | Permalink

  Dat de LHV de enige waarheid zou zijn, is een uitspraak die ik geheel voor jouw rekening laat. Wel moet me van het hart dat ik het een beetje pot verwijt ketel vind. Maar de vraag waarom het aantal inschrijvingen op het LSP nog beperkt is, laat zich heel eenvoudig beantwoorden. Nog lang niet alle patiënten hebben de vraag of ze willen meedoen van hun huisarts gekregen. En dat is ook logisch: de meeste burgers zijn gezonde mensen die hun huisarts nooit of zelden bezoeken. De vraag komt gewoon in de loop van de behandelrelatie een keer aan de orde.

 15. Cees Dekker
  Geplaatst op 15 maart 2013 om 10:22 | Permalink

  Citaat “Als er zoveel LHV-leden zijn die zich niet scharen achter het LHV-standpunt, waarom groeit VPHuisartsen dan niet veel harder? En waarom is er dan niet één LHV-huisarts die de gelegenheid van deze blog en jullie reacties hierop te baat neemt om te reageren met: “Jongens, jullie hebben mij de ogen geopend”?”

  De antwoorden hierop heb ik in mijn eerdere reactie eigenlijk al gegeven: puur financieel pragmatisme van vele huisartsen. Een LHV-lid kan ongeveer tweeduizend euro besparen middels collectiviteitskortingen via de LHV. En kennelijk is het zo dat eveneens velen, die weliswaar de visie van VPH toegedaan zijn, ervoor kiezen, geen dubbellidmaatschap aan te gaan. En dat deze huisartsen dan niet reageren op deze blog met het zeggen van: ja, jullie hebben mij de ogen geopend, maar ik blijf tóch lid van de LHV, ja, zo gaat dat dan. Maar ik ken veel van die huisartsen en op andere fora is dit door hen ook uitgesproken. Als het VPH lukt om ook een collectiviteitsregeling aan te gaan met AOV en ZV, dan zou dat de LHV weleens een massale ledenuittocht kunnen opleveren. Tenzij er nog eens een protest van binnenuit komt en het zittende bestuur de laan wordt uitgestuurd. Maar dat zie ik nog even niet gebeuren.

 16. G K Mitrasing
  Geplaatst op 15 maart 2013 om 11:13 | Permalink

  Wat Dekker zegt klopt: Lidmaatschap LHV geeft korting op verzekeringen die flink zijn maar de LHV leden kijken wrs niet naar wat het is in verhouding tot het hele omzet van de huisartsenpraktijk. Dan stelt het niet zo veel voor.

 17. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 15 maart 2013 om 11:21 | Permalink

  Cees, je stelt dus feitelijk dat er een grote groep huisartsen is die bereid is om voor tweeduizend euro voorbij te gaan aan het belang van de patiënt en aan de verantwoordelijkheden die het LSP met zich meebrengt. Om je eigen woorden aan te halen: daarover oordeel ik niet, maar ik heb er wel een mening over.

 18. hans nobel
  Geplaatst op 15 maart 2013 om 14:02 | Permalink

  @Frank “Als er zoveel LHV-leden zijn die zich niet scharen achter het LHV-standpunt, waarom groeit VPHuisartsen dan niet veel harder?”

  Ter geruststelling: circa 2/3 van de van VPHleden is ook LHV-lid, dus is het minder zwart wit dan jij wat simpeltjes concludeert.

  Maar informeer gewoon eens bij de LHV, als journalist naar:

  – hoeveel praktijkhouders hebben het afgelopen jaar hun lidmaatschap opgezegd van de LHV?

  – hoeveel praktijkhouders hebt u gevraagd naar hun standpunt over het LSP, bijv. via een elektronische ledenpeiling?

  – hoeveel voor – en tegenstanders vertegenwoordigen formeel de 23 LHV-kringen?

  – hoeveel van de praktijkhouders in ons land, vertegenwoordigt de LHV nu precies?

  En waarom is er toch niet één LHV-huisarts die de gelegenheid van deze blog en ‘onze’ reacties hierop te baat neemt om te reageren met: “Jongens, jullie zitten er helemaal naast”!

  Kom op Frank, aan de slag als kritische onderzoeksjournalist.
  Standpuntjournalistiek kun je wel overlaten aan GEENSTIJL.nl cs.

  hans nobel

 19. Cees Dekker
  Geplaatst op 15 maart 2013 om 14:09 | Permalink

  Frank,
  Er is mijns inziens een sterke overeenkomst tussen de relatie huisartsen-LHV enerzijds en burgers-politiek anderzijds. Veel burgers mopperen op “de politiek”, maar stemmen uiteindelijk toch vaak op de partij waar ze altijd op hebben gestemd. Uit gewoonte, of omdat ze sommige punten van hun partij toch wel belangrijk vinden en maar voor lief nemen, dat andere zaken geheel tegen hun overtuiging worden georganiseerd. Zoals de LHV zorgt voor een besparing van enkele duizenden euro`s en daarbij de LSP-drammerij maar voor lief wordt genomen. En inderdaad, Frank, ik zou ook liever zien dat huisartsen zich wat meer door hun principes laten leiden dan door geldelijk gewin. Dat neemt natuurlijk niet weg, dat de verbeten wijze waarop het LHV-hoofdbestuur het LSP-gedrocht propageert, onacceptabel is. Zeker als, wat ik voorspel, de opstelling van de LHV ertoe zal leiden, dat aansluiting op het LSP tot beroepsnorm wordt verheven. Wat vervolgens in no time zal leiden tot voorwaarde om als huisarts een contract te krijgen met de zorgverzekeraars. Dit scenario wordt nu nog (heel schijnheilig) door LHV en zorgverzekeraars ontkend. Ik denk, dat als dit scenario bewaarheid wordt, dat dan ook de ogen van nu nog erg afwachtende collegae zullen worden geopend. Om terug te gaan naar de vergelijking met de politiek: ik noem slechts Fortuyn, Wilders en recent ook Krol, die, zonder dezen met de VPH te willen vergelijken en wat je van hun visies ook moge vinden, een thuis boden/bieden aan in het establishment teleurgestelde burgers. Het is toch wel heel erg, dat een klein groepje personen, gesitueerd in en rond het LHV-bestuur, zó omgaat met de kernwaarden van ons beroep dat het nodig is gebleken, een alternatief te ontwikkelen (de VPH).
  Weet je wat ik nou een heel interessante journalistieke uitdaging vind? Eens goed uitzoeken waarom bovengenoemd klein groepje personen zich zo profileert als L-EPD/LSP-supporter.
  Misschien een mooie taak voor jou? Wie weet, wat je tegenkomt!
  Ik herhaal maar even mijn elders ook al eens geuite voorspelling, dat binnen afzienbare tijd mensen uit bovengenoemd groepje personen te vinden zullen zijn in de directies van zorgverzekeraars en/of ICT-bedrijven.

 20. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 15 maart 2013 om 14:14 | Permalink

  @HansNobel: Waarom blijven VPH-leden ook lid van de LHV als ze zo fel gekant zijn tegen het beleid van deze vereniging? Dat klinkt als een gevalletje schoppen tegen de gevestigde orde maar ondertussen wel het financiële voordeeltje van LHV-lidmaatschap meepikken.

 21. Joris van Grafhorst
  Geplaatst op 15 maart 2013 om 14:26 | Permalink

  Hans,

  Waarom niemand reageert van de LHV-huisartsen?
  Omdat zoals altijd maar een klein deel van de leden zich druk maakt om zaken naast de spreekuren.
  Jij en ik zijn daar voorbeelden van, het overgrote deel is daar niet mee bezig. En daar zit voor de toekomst ook een groot gevaar. Steeds meer jonge collegae(de kleine groep die wel actief is niet willen negeren) doen hun part-time spreekuur en daarna andere dingen. Kijk maar eens bij de kringen, etc.
  En waarom ik minder reageer? Omdat onze standpunten voor elkaar wel duidelijk zijn, we daar niet verder mee komen. Maar elkaar proberen daarin te respecteren, zoals we steeds gedaan hebben de vele afgelopen jaren.

 22. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 15 maart 2013 om 14:29 | Permalink

  Boeiende reactie Joris, dit zegt wel wat over de toekomst van het huisartsenvak.

 23. Joris van Grafhorst
  Geplaatst op 15 maart 2013 om 14:32 | Permalink

  Ja, daar maak ik me grote zorgen over.
  Op termijn ben ik of in loondienst of eigenaar van 10 praktijken waar allemaal HIDHA’s werken en ik de zaken doe.

 24. Bert van Bremen
  Geplaatst op 15 maart 2013 om 18:14 | Permalink

  Frank,

  Als ik de bovenstaande reacties lees valt me op dat je in het begin uitspraken doet
  Citaat: “Leg dan eens uit waarom de LHV (hoeveel huisartsen? 11.000?) zich achter het LSP schaart en VPHuisartsen (hoeveel huisartsen? een paar honderd?) een ander standpunt huldigt?”
  die met argumenten worden weerlegd en dat de rest van je reacties alleen maar gaat over huisartsen die bij de LHV blijven en de VPH die niet zo hard groeit. Nergens kan ik je helaas niet betrappen op een inhoudelijke reactie om je verhaal te onderbouwen. Het geeft uiteindelijk wel veel tekst, maar geen indruk van kennis van zaken over de materie. Wellicht heb je die kennis wel, maar ben je niet in staat of niet van zin deze met ons te delen. Jammer, zou een positieve bijdrage kunnen zijn aan de discussie. Ik hoop toch nog een inhoudelijke reactie op bovenstaande argumenten.

 25. hans nobel
  Geplaatst op 15 maart 2013 om 18:36 | Permalink

  @Frank. “Dat klinkt als een gevalletje schoppen tegen de gevestigde orde maar ondertussen wel het financiële voordeeltje van LHV-lidmaatschap meepikken…….”

  Lijkt me een boeiend onderwerp om eens uit te zoeken voor een journalist, alvorens zijn oordeel te vellen over dit “gevalletje schoppen”. Zaken liggen vaak genuanceerder dan je veronderstelt en het zou ons denken kunnen prikkelen…..

  Een bevriende collega is fel tegen de marktwerking…….toch al jaren trouw lid, niet van de SP, maar van de VVD. Zo gaat dat met zaken die niet eendimensionaal te vatten zijn.

  Graag terug naar de inhoud Frank: wat vindt je van de argumenten ingebracht tegen het LSP? Is er sprake van onrechtmatigheid? Lopen huisartsen (vaak zonder het te weten), inderdaad aansprakelijkheidsrisico’s? Weet de patiënt waarvoor hij opt-int?

  Zoek het eens uit, als journalistieke bijdrage aan de discussie. Het zou je sieren!

  hans nobel

 26. hans nobel
  Geplaatst op 15 maart 2013 om 18:48 | Permalink

  @ Joris “Maar elkaar proberen daarin te respecteren, zoals we steeds gedaan hebben de vele afgelopen jaren…..”

  Je bent daar zelf, als één van de best ingewijde collega’s in al die lastige discussie de afgelopen jaren, een levend bewijs van geweest. Diep respect dus!

  En Joris, d’r lijkt voorlopig nog geen eind aan te komen……

  hans nobel

 27. E.Kriek
  Geplaatst op 15 maart 2013 om 20:44 | Permalink

  En toch heeft van Wijck gelijk. De patient is geen willoos slachtoffer.
  Integendeel: de patient is compleet over het hoofd gezien bij alle wilde VZVZ-plannen.
  Resultaat tot nu toe:
  Na alle propaganda ( “als u niet meedoet loopt u een hogere kans om te overlijden” ) en bombarie van de afgelopen maanden, doet nog geen 3% van de bevolking mee.
  Veel partijen zijn inderdaad gek, van Wijck; de patient echter niet.

 28. E.Kriek
  Geplaatst op 11 mei 2013 om 21:38 | Permalink

  PERSBERICHT VPHuisartsen

  Amsterdam 11 mei 2013

  VZVZ krijgt uitstel in rechtszaak tegen het LSP.

  Noord Korea heeft blijkbaar iets meer tijd nodig om zich te verweren tegen Belgie, Frank?