Kansloos

De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen stapt naar de rechter om het landelijk schakelpunt (LSP) stop te zetten. Volgens VPHuisartsen handelt de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) onrechtmatig door het LSP te gebruiken in het elektronisch berichtenverkeer over de patiënt. VPHuisartsen stelt dat de patiënt door gebruikmaking van het LSP zijn keuzevrijheid en zeggenschap verliest om zelf te bepalen welke gegevens voor welke zorgverlener en welk doel beschikbaar komen.

Recent interviewde ik Edwin Velzel van VZVZ voor het EPD Magazine, dat deze week verscheen. Ik vroeg hem onder meer naar hoe VZVZ omgaat met de veiligheidswaarborgen die het ministerie van VWS noodzakelijk acht. Velzel antwoordde dat VZVZ zich uiteraard zal houden aan de eisen die VWS stelt op het gebied van de uitwisselingsinfrastructuur. Ik citeer: “Het wil bijvoorbeeld de opt-in registreren en in die functie hebben wij al voorzien. Daarnaast wil VWS dat patiënten kunnen aangeven welke dokters inzage in hun informatie mogen hebben. Ook dat zijn we al aan het inbouwen: het persoonlijk toestemmingsprofiel. Dit regelt dat je bijvoorbeeld een huisartsenpost in Zeeland toegang kunt geven gedurende de week dat je daar op vakantie bent, en dat je die toestemming bij vertrek weer kunt uitschakelen. Ook willen we een sociale controle inbouwen in die zin dat de patiënt een melding krijgt op het moment dat iemand zijn gegevens inziet. Hij kan dan controleren wie dat is en of het terecht gebeurt. Is het niet terecht, dan kan de patiënt dit melden bij VZVZ want we hebben ook een toezichthoudende taak. Vraag is dus wie eerder is: VWS met zijn vraag naar aanvullingen of wij met ons aanbod ervan.”

Dit klinkt niet echt naar de patiënt als willoos slachtoffer. Ik zie de uitspraak van de echter met belangstelling tegemoet.

Delen