Kanttekening

De financiële zorgthermometer van Fizi laat zien dat veel zorginstellingen over 2022 rode cijfers schrijven. Dit is een direct gevolg van de stijgende energieprijzen en het tekort aan personeel. Omdat die problemen voorlopig niet weggaan, is de verwachting dat dit jaar verdere verslechtering zal brengen in de financiële positie van veel zorginstellingen.

Fizi-voorzitter Jorrit Wigchert vat deze ontwikkeling samen als: “De maatschappelijke opgave tot het beteugelen van de stijging van de zorgkosten botst nu frontaal op de stijging van personele en materiële kosten”. Dat is ook zo. Maar bij de conclusie die adviseur Daan van Houtum van Finance Ideas hieraan koppelt, valt toch wel een kanttekening te plaatsen. “Kostendekkende tarieven zijn nodig om te voorkomen dat zorgaanbieders in zwaar weer komen”, stelt hij.

‘De vraag is of dit de juiste weg is’

De vraag is of dit de juiste weg is. Meer geld in de zorg stoppen betekent immers dat de zorg business as usual kan doorgaan met doen wat ze al deed. Ziekenhuiszorg blijven leveren zonder stappen te hoeven zetten om ziekenhuisopname te voorkomen, of zonder te hoeven nadenken over alternatieven voor medisch-specialistische behandelingen die kosteneffectiever en meer in het voordeel van de patiënt kunnen zijn. Ggz-zorg blijven aanbieden in plaats van – bijvoorbeeld door te investeren in het sociaal domein en in de zelfredzaamheid en bestaanszekerheid van mensen – ggz-problematiek te voorkomen.

Je kunt veel zeggen van het Integraal Zorgakkoord, maar dit document beschrijft in ieder geval wel glashelder dat dat nu net niet de bedoeling is.

Delen