Keerpunt

Onder de naam Alliantie Mondzorg hebben negen aanbieders van verpleeghuiszorg de aandacht voor de mondzorg voor hun bewoners nadrukkelijk op de agenda gezet. Een waardevolle actie, want het is bekend dat de mondzorg voor kwetsbare ouderen vaak tekort schiet en dat een slechte mondgezondheid een negatieve invloed heeft op iemands algemene gezondheidstoestand. De aanpak die de negen aanbieders hebben gekozen om deze zorg te verbeteren, verschilt. De ene organisatie beschikt over een eigen tandarts. De andere heeft afspraken gemaakt met een tandarts die twee keer per jaar met een mobiele unit naar de locaties toekomt.

Staatssecretaris Martin van Rijn was aanwezig bij de presentatie van de resultaten van de Alliantie Mondzorg tot nu toe. Wat opviel aan zijn reactie, wat dat hij die niet beperkte tot de mondzorg alleen, maar dat hij het werk van de Alliantie Mondzorg aanhaalde als voorbeeld om te onderstrepen hoeveel verbeterpotentieel in de verpleeghuizen zelf zit. De discussie die over de kwaliteit van de verpleeghuizen ontstond toen Van Rijns vader vorig jaar de publiciteit zocht, zal nog iedereen voor de geest staan. Van Rijn zei achteraf blij te zijn niet in de klassieke reactie te zijn geschoten van nóg strenger toezicht en strenge sancties, maar juist via het programma Waardigheid en Trots de verpleeghuizen te hebben aangesproken op hun eigen verbeterpotentieel.

Een paar dagen geleden Twitterde Aukelien Jellema: “Ik denk dat we ons, dan terugkijkend, over een paar decennia zullen realiseren hoezeer Waardigheid en Trots een keerpunt in de zorg is geweest.” Die mening deel ik. Alleen verwacht ik dat het effect veel sneller zichtbaar zal zijn.

Delen