Kennislacune

De ANT stuurt een brandbrief aan minister Bruno Bruins over het gegeven dat zo’n 600.000 kinderen nooit naar de tandarts gaan. Een groot maatschappelijk probleem inderdaad, en bovendien een probleem dat helemaal niet zou hoeven bestaan. Mondzorg voor kinderen zit immers in het basispakket van de zorgverzekering.

Het punt is echter dat zo veel ouders dit niet weten, er is een kennislacune. Helaas dreigde de discussie naar een oplossing hiervoor te leiden tot een welles-nietes: de ANT zei dat de zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheid niet nemen. En de zorgverzekeraars stelden beslist het nodige te doen aan voorlichting, maar wel gehouden te zijn aan privacywetgeving. Die discussie werd afgelopen weekend beslecht door de Autoriteit Persoonsgegevens, die liet weten dat zorgverzekeraars inderdaad het recht hebben om ouders te informeren over het feit dat tandartsbezoek voor hun kind kosteloos is.

Zorgverzekeraars hebben het recht ouders te informeren over gratis mondzorg kinderen

Die rol zullen de zorgverzekeraars dan ook oppakken, zo bleek uit de eerste reacties. Maar het is niet de enige oplossing, zo blijkt uit de woorden van Raoul Trentelman van Jeugdtandverzorging Rotterdam, in een filmpje dat Lilian Marijnissen van de SP eind vorige week op Twitter zette. Hij vertelt over de haal- en brengvoorziening die met de scholen is opgezet en zegt dan: “Als we in samenwerking met gemeente en basisscholen kinderen makkelijker en beter in de praktijk kunnen krijgen, is het probleem opgelost”.

Dat die mogelijkheid bestaat, zal de ANT toch ook weten.

Delen