Keuzes

“Als morgen uw koelkast stuk gaat, hebt u dan na aanschaf van een nieuwe nog steeds 885 euro op de bank staan voor onvoorziene uitgaven?” Een publiekscampagne langs deze lijn zou geen kwaad kunnen nu blijkt dat steeds meer mensen kiezen voor een verhoogd eigen risico.

Op zich is met een verhoogd eigen risico niets mis. Wie in het nieuwe verzekeringsjaar gezond blijft, kan er aardig mee besparen op zijn zorgverzekering. Maar mensen moeten zich wel bewust zijn van de risico’s. ‘Het zal wel loslopen met die gezondheid van mij’ is het verkeerde uitgangspunt.

‘Een aanvullende verzekering heeft lang niet altijd nut’

In ieder geval is het waardevol dat mensen bij het afsluiten van hun zorgverzekering steeds kritischer kijken naar de vraag welke zorg ze nodig hebben. De achterliggende reden hiervoor zal voor een aantal mensen financiële noodzaak zijn, maar dat maakt het niet minder zinvol. Een aanvullende verzekering heeft lang niet altijd nut. Hetzelfde geldt voor de restitutiepolis. Lees deze zin uit het nieuwsbericht: ‘Je hebt bij combinatiepolissen voor de belangrijkste zorg, zoals ziekenhuiszorg, vaak gewoon vrije zorgkeuze. En naturapolissen hebben vaak met vrijwel alle ziekenhuizen gewoon een contract’. Feitelijk staat hier met een onnodige omweg dat de verschillende polissen zich steeds meer naar elkaar toe bewegen. Bovendien zou de ‘vrije keus’ waarover zoveel discussie bestaat vooral waardevol zijn als duidelijk was hoe de kwaliteit van zorgaanbieders A en B zich tot elkaar verhoudt. Hierop heeft de verzekerde vaak nauwelijks zicht.

Volgens de berichtgeving kiezen steeds minder mensen voor de restitutiepolis omdat minder zorgverzekeraars die nog aanbieden. Het is de vraag of dit de werkelijke/enige reden is. Nog steeds zijn er veertien, keuzemogelijkheden genoeg dus. De vraag is of mensen er voldoende meerwaarde in zien.

Tot zover voor nu, kerstvakantie. De volgende blog is die van 3 januari 2022.

Delen