Kijk- en luistergeld

Het is een goede zaak dat Edith Schippers zich schaart achter de aanbeveling een intensief consult ten behoeve van een zorgvuldige afweging van behandelopties te vergoeden. De aanbeveling komt van de opstellers van het rapport Over(-)behandelen. Ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen. Schippers stelt dat onnodig belastende en dure behandelingen aan het einde van het leven kunnen worden voorkomen als de arts meer tijd zou nemen om de patiënt en familie te begeleiden. En dus is de Nederlandse Zorgautoriteit bezig met het opstellen van een zorgactiviteit voor een ‘internsief consult bij naderend levenseinde’.

Een doorbraak? De reacties op het bericht op www.skipr.nl zijn wisselend. Mijn collega-blogger Dienie Koolen-Goossens toont zich kritisch: dat ergens een tarief voor bestaat wil nog niet zeggen dat zorgverzekeraars het gaan inkopen. De feiten staven haar kritische opmerking.

Maar twee reacties uit de wereld van de zorgverzekeraars zijn wel positief over het nieuws. De ene is van Ben Crul van Achmea (‘In 2015 tarief bij inkoop’) en de andere van Wim van der Meeren van CZ. Hij stelt expliciet dat deze zorgverzekeraar graag wil meewerken aan ‘kijk- en luistergeld’ (zoals Els Borst het ooit noemde). En hij stelt dat het contract dat CZ en VGZ recent met Radboudumc sloten over Parkinsonzorg (niet vergoeden voor medisch handelen maar voor kwaliteit van zorg) de vernieuwing die Schippers voorstaat eigenlijk al in zich heeft.

Dat ben ik met Van der Meeren eens. Het contract schetst een ontwikkeling van beloning voor werk naar beloning voor kwaliteit van werk. Een ontwikkeling die verzekerden zullen toejuichen. En ik kan mij voorstellen dat zorgverzekeraars dat meewegen in hun keuzeoverweging.

Delen