Klare taal

‘Dit onderzoek bevestigt het beeld van het Capaciteitsorgaan dat we in Nederland geen algemeen probleem hebben voor wat betreft het aanbod van medisch specialisten.’ Minister Bruno Bruins schrijft dit in de Kamerbrief waarin hij reageert op het onderzoek van Nivel naar de regionale balans in de vraag naar en het aanbod van medisch specialisten. Klare taal. En dus is hij niet van plan om meer medisch specialisten op te leiden.

Het alternatief waarmee Bruins komt – zeven miljoen euro beschikbaar stellen om op korte termijn 74 extra opleidingsplaatsen te creëren voor verpleegkundig specialisten en physician assistants – maakt duidelijk welke kant hij op wil met de medisch specialistische zorg. De boodschap is kraakhelder: gij zult taakherschikken.

De boodschap is kraakhelder: gij zult taakherschikken

Reken maar dat dit een boodschap is die tot discussie zal leiden. Dat verpleegkundig specialist en phycisian assistant inmiddels bekende termen zijn geworden in het Nederlandse zorglandschap, wil nog niet zeggen dat ze ook al de ruimte hebben gekregen om in hun taakuitoefening overal tot volle wasdom te komen. Hoewel er onder medisch specialisten voorlopers zullen zijn die maar wát graag bepaalde onderdelen van hun werk aan een van deze twee professionals overlaten, zullen er zeker ook zijn die daar toch wat terughoudender in zijn.

Met de route die Bruins nu kiest, geeft hij de laatste groep ruimte om te zeggen dat hij een ordinaire bezuinigingsmaatregel doordrukt. In weerwoord daarop kan Bruins stellen dat invulling geven aan het uitgangspunt van de juiste zorg op de juiste plek ook binnen de muren van een ziekenhuis of zelfs een specialisme gestalte kan krijgen. Aan die invulling geeft hij nu een dwingend karakter door het opleidingsgeld te verleggen van de medisch specialisten naar de verpleegkundig specialisten en physician assistants.

Delen