Klein durven denken

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

De sleutel tot het verlenen van goede zorg aan kwetsbare ouderen is kleinschaligheid. Deze wijsheid komt van Jan Slagter, omroepdirecteur van MAX. Een mooie en ook terechte gedachte, maar weinig origineel. Google op ‘verpleeghuis kleinschalig’ en de voorbeelden buitelen over elkaar heen. Het kunnen grote gebouwen zijn waarin kleinschalige wooneenheden zijn gecreëerd voor vijf of zes bewoners per eenheid. Het kunnen oude panden zijn waarin een beperkt aantal cliënten woont. Het kunnen vestigingen zijn van zorgaanbieders. Het kunnen particuliere initiatieven zijn. En het hoeft niet beperkt te blijven tot kwetsbare ouderen. Laat Slagter maar eens zijn licht gaan opsteken bij Hans van Putten, de bedenker van de Thomashuizen.

Een erg mooi voorbeeld is ook VillaKeizerskroon, een kleinschalige aanbieder van zorg voor mensen met dementie. Deze aanbieder heeft onlangs bewerkstelligd dat alle bewoners vrij zijn van gedragsbeïnvloedende medicatie. “Zonder medicatie krijgen deze mensen hun persoonlijkheid terug”, aldus initiatiefnemer Wolfgang Balliel. Een dergelijk resultaat kun je ook bereiken in een grotere setting als daarbinnen is voorzien in meerdere kleinschalige wooneenheden waarin de medewerkers voldoende tijd en aandacht hebben voor de cliënten. Het is niet de setting maar de aandacht die kleinschalig moet zijn.

5 Reacties Reageer zelf

 1. anh jansen
  Geplaatst op 17 november 2014 om 12:21 | Permalink

  Tja, de appels en peren zijn ook erg moeilijk uit elkaar te houden;

  http://www.thomashuisdruten.nl/subpages/financiering.html

  Welke kosten betaalt u zelf?
  De klant is zelf verantwoordelijk voor:

  Het inrichten en aankleden van de eigen kamer
  Het afsluiten van een ziektekostenverzekering
  Het verzekeren van de eigen inboedel en het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering
  Privé-uitgaven zoals kleding, persoonlijke verzorging, vakantie, uitstapjes, enz.
  Het afsluiten van een overlijdensverzekering
  De kosten voor huur, service en maaltijden

  Uitgangspunt hierbij is dat iedere klant via de eigen uitkering (Wajong of WAO) en het Persoonsgebonden Budget (PGB) voldoende middelen heeft om de kosten te betalen.

  Wil men als klant of ouder/vertegenwoordiger meer diensten van ons afnemen, dan kan dit via aanvullende betaling door de klant of u als ouder/vertegenwoordiger gerealiseerd worden.

  En Villakeizerskroon? Van hetzelfde laken een nog mooier pak, mits je in het profiel past.

  http://www.villakeizerskroon.nl/NL/onze-diensten.htm

  http://www.villakeizerskroon.nl/NL/bewoner-worden.htm

  http://www.villakeizerskroon.nl/IMG/Clientenprofiel@VillaKK.pdf

  Enige beperking (uitsluitingscriterium) is bij GGZ-indicatie de zorgzwarte hoger dan de criteria, zoals omschreven voor GGZ 4C.
  Vanzelfsprekend zijn-buiten het vakinhoudelijke-absolute uitsluitingscriteria drugs-, alcohol-& pharmaca verslaving en crimi
  neel gedrag in status van verdenking o.b.v. onderzoek door het Openbaar Ministerie.

  Onverminderd hetgene boven is bepaald, behoudt Villa
  KK zich het recht voor, een zorg – & serviceovereenkomst al dan niet aan te gaan.

  Allemaal PGB gefinancierd. Dan hou je wel een slag om de arm alvorens iedereen toe te laten.

  Hoe ziet de toekomst voor deze PGB gefinancierde zorg eruit?

  Niet voor niets leggen beide organisaties de rekening gewoon bij de cliënt neer; die is verantwoordelijk.

  Met een AOW-tje moet je aanbellen en even wachten; je wordt opgehaald. Busje komt zo.

 2. Jan-Willem
  Geplaatst op 18 november 2014 om 09:06 | Permalink

  Kom jij met iets beters dan??? De beste stuurlui staan altijd aan wal!!

 3. ANH Jansen
  Geplaatst op 18 november 2014 om 20:34 | Permalink

  Sinds wanneer is en galeislaaf een stuurman? Galeislaven worden geacht op de tel te trekken en gelijk op te gaan met de overigen in de boot; links 1000 man/vrouw en rechts 1000man/vrouw. Dat is het Galeischip der apothekers. De kapitein is er even niet, dus het scheepje is wat uit koers. Kompas is gesaboteerd en van de stuurman moeten wij het niet hebben.

  Zo zijn er verschillende bootjes op het water; huisartsen, logopodisten, fysiotherapeuten, medisch specialisten o.m.

  Geen partij voor het Schip der Lidstaat en haar ondersteunende vloot van jagers; die rammen er rustig en gestaag op los. De vier grootste verzekeraars het openlijkst, maar de kleinere kunnen er ook wat van.

  Als een galeislaaf gaat meesturen en met zijn roeispaan uit de tel of zelfs tegen de tel in gaat roeien, gaat het helemaal fout.Tenminste in de ogen van de kapitein en de stuurman en de bootsman. De angst voor muiterij zit diep bij de elite. Kritiek wordt niet op prijs gesteld.

  Galeislaven worden geacht te roeien en niet na te denken en helemaal niet mee te denken.

  Buurtzorg Jos de Block heeft een oud plan uit de lade gehaald en dat onlangs gepresenteerd als betaalbaar en haalbaar; het eigen huis en het eigen bed vereisen geen investeringen van de maatschappij. De meesten die de kleinschalige zorg niet kunnen betalen wonen ook nog eens in een corporatie woning. Laat die wooncorporaties maar hun maatschappelijk plicht doen en thuiszorgorganisaties in de wijk een woning/deel van een woning betrekken, de eigen woningen van de dementerenden e.a. aanpassen en neem de tijdelijke hobbel die de vergrijzing in essentie is.

  Dit oude plan is van Actiz/Aedes zelf en al een 10tal jaren oud. Wooncorporaties waren hierop tegen: nieuwbouw zou dan niet worden gepleegd en woonzorgcomplexen leverden meer geld op dan tijdelijke aanpassing van eigen woningen. Ook gemeenten zagen dit plan niet zitten wegens de aanpassing van bestemmingsplannen; woonhuizen zouden dan tijdelijk een zorg bestemming moeten krijgen. En wat voor administratieve last dat wel niet zou inhouden.

  Jos de Block heeft dit plan afgestoft en gepresenteerd. Met domotica en flexibele thuiszorg, Buurtzorg, moet het te doen zijn. En voor iedereen. Appels bij appels en peren bij peren. Geen knollen voor citroenen.

  En de rijken onder ons kunnen altijd nog zelf kiezen voor een Villa of een Thomashuis. Maar dat is geen serieuze oplossing voor de grote massa. Met de overheveling van het PGB naar de Zvw is het aan de verzekeraars om de Thomashuizen en Villa’s te financieren.

  Vraag is of Buurtzorg op kan tegen de gevestigde partijen in de gemeenten; de grote thuiszorgorganisaties met dure eigen panden en organisaties. En dan nog de aanpassing van de woningen en de ombouw van specifieke panden in straten en wijken.

  Wooncorporaties zetten in op levensloopbestendige complexen; de gebouwen behouden hun waarde door ze aan te passen aan de tijd.
  Vastgoed gaat in dit land boven zorggoed.

  TomTomtomtomtom…..tom………..tom. En 1, en 2, en……pats.

  Jos de Block als Minister van VWS. Beste stuurman aan het roer. Dan is een kapitein niet meer nodig.

  En nu weer roeien…………..

 4. Balliel VillaKK
  Geplaatst op 4 december 2014 om 19:24 | Permalink

  Geachte ANH Jansen,

  Zeer merkwaardig, dat U (over welke kwalificatie beschikt U ?) zich aanmeet, om over zorginnovatieve organisaties te oordelen, zonder deze te kennen; dan ook nog onjuist te citeren en uw eigen invullingen en interpretaties hiervan te maken….. Als u uw energie juist wilt inzetten, dat stop deze in een proefprocedure om het schenden van het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel door budgetkortingen op ZiN ten opzichte van PGB bij identieke indicatie uit te bannen ! Herbergier en VillaKeizersKroon bewijzen juist, dat wonen in eigen appartement met 24-uurs-PG-zorg in nabijheid mogelijk is, ook voor minima!!!

 5. Herman
  Geplaatst op 4 december 2014 om 22:22 | Permalink

  Meneer Jansen trekt conclusies die natuurlijk wel een beetje kloppen. Voorbeelden van kleinschalige zorg te over maar de vraag is gerechtvaardigd of ze wel zo kleinschalig zijn.
  De meeste Thomashuizen hebben tegenwoordig al 9 cliënten en de Herbergiers al 16 of meer. Waarom? Omdat het anders niet rendabel is. En dat afgezet tegen de budgetten die er in de zorg omgaan zit er iets in dat systeem waar een Geld prikkel in zit. Hoge kosten voor de ondernemers die hun werk overigens met liefde doen? Ik denk het. En waarom begint de directrice die vorig jaar vertrok bij Thomashuizen nu zelf een formule voor dementie?
  De zorg is hot en men wil graag doen geloven dat ieder.initiatief vernieuwend is en oplossing bied voor de problemen van zelf verrijking in zorg maar gek genoeg kunnen ze die indruk bij mij nog niet weghalen. Helemaal niet toen in onlangs van Putten uit zijn Jaguar zag stappen met Belgisch kenteken bij de opening van een Thomashuis bij mij in de buurt