Klein durven denken

De sleutel tot het verlenen van goede zorg aan kwetsbare ouderen is kleinschaligheid. Deze wijsheid komt van Jan Slagter, omroepdirecteur van MAX. Een mooie en ook terechte gedachte, maar weinig origineel. Google op ‘verpleeghuis kleinschalig’ en de voorbeelden buitelen over elkaar heen. Het kunnen grote gebouwen zijn waarin kleinschalige wooneenheden zijn gecreëerd voor vijf of zes bewoners per eenheid. Het kunnen oude panden zijn waarin een beperkt aantal cliënten woont. Het kunnen vestigingen zijn van zorgaanbieders. Het kunnen particuliere initiatieven zijn. En het hoeft niet beperkt te blijven tot kwetsbare ouderen. Laat Slagter maar eens zijn licht gaan opsteken bij Hans van Putten, de bedenker van de Thomashuizen.

Een erg mooi voorbeeld is ook VillaKeizerskroon, een kleinschalige aanbieder van zorg voor mensen met dementie. Deze aanbieder heeft onlangs bewerkstelligd dat alle bewoners vrij zijn van gedragsbeïnvloedende medicatie. “Zonder medicatie krijgen deze mensen hun persoonlijkheid terug”, aldus initiatiefnemer Wolfgang Balliel. Een dergelijk resultaat kun je ook bereiken in een grotere setting als daarbinnen is voorzien in meerdere kleinschalige wooneenheden waarin de medewerkers voldoende tijd en aandacht hebben voor de cliënten. Het is niet de setting maar de aandacht die kleinschalig moet zijn.

Delen