Klok en klepel

Vijf en een halve maand geleden interviewde ik voor In voor zorg! wethouder zorg en welzijn Ronald Bakker van Waalwijk over de voorgenomen transitie in de langdurige zorg. Hij zei toen het nog te vroeg te vinden om de burgers uitgebreid voor te lichten over wat de voorgenomen kabinetsplannen voor hen zouden gaan betekenen.

Maar inmiddels zijn de burgers op de hoogte, blijkt uit onderzoek van TNS Nipo. Zij vinden gezondheidszorg het belangrijkste thema bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. TNS Nipo stelt dat het tot de kiezer is doorgedrongen dat gemeenten door de decentralisatie meer verantwoordelijkheden krijgen voor taken als ouderen- en gehandicaptenzorg. Dat is een goede ontwikkeling. En als het waar is, is dit besef er sneller gekomen dan menigeen had durven hopen.

Toch vraag ik mij af hoe ver dit besef van de burger gaat. Dat de verantwoordelijkheden verschuiven en dat minder geld beschikbaar komt voor uitvoering van de taken is één. Dat mensen beseffen dat dit betekent dat meer eigen inzet van hen wordt verwacht voor een oudere of zieke naaste is vers twee.

Eén ding is in ieder geval zeker. Wie een beeld wil krijgen van de ontwikkeling van de langdurige zorg moet niet in politiek Den Haag zijn, maar in zijn directe woonomgeving. Dat TNS Nipo voorspelt dat minder dan de helft van de kiezers op 19 maart naar de stembus gaat, doet toch vermoeden dat het besef over het belang hiervan tot veel mensen nog niet écht is doorgedrongen.

Delen