Knopen doorhakken

Hakbijl heten is nog geen excuus om wéér een keer de toekomstverwachting uit te spreken dat Nederland binnenkort vijftig ziekenhuizen minder zal tellen. Toch heeft partner Arjen Hakbijl van bureau PwC het blijkbaar nodig gevonden om met dit ‘nieuwtje’ naar buiten te komen. Het is jammer dat de media aan een dergelijke uitlating blijkbaar nog steeds voldoende gewicht toekennen om er een berichtje van te maken. We weten het nu zo langzamerhand wel.

Voor wie het nog ontgaan was: de discussie gaat niet over concentratie van het ziekenhuisaanbod, maar over spreiding én concentratie van het ziekenhuisaanbod. En in dit licht is de handreiking aan de eerste lijn van Margot van der Starre, directeur NVZ vereniging van ziekenhuizen, veel relevanter en interessanter. “We moeten binnen de eerste en tweede lijn samenwerken”, zegt ze op Skipr.nl. Huisartsen moeten zo veel mogelijk 24 uur per dag in het ziekenhuis aanwezig zijn, vindt ze, en medisch specialisten moeten spreekuur houden in de huisartspraktijk.

Dit zal niet zonder slag of stoot gaan, zorgprofessionals zijn mensen en mensen hebben ego’s.  Maar vanuit patiëntenperspectief is Van der Starre’s voorstel de enig juiste weg. “We zullen er één financieel kader van moeten maken”, zegt ze. En ze geeft aan de politieke partijen die na 12 september een coalitie moeten gaan vormen de boodschap mee dat die daar maar eens heel goed over moeten nadenken. Die boodschap lijkt mij zinvoller dan eindeloos herhalen hoeveel ziekenhuizen we naar verwachting zullen overhouden.

Delen