Koffiedik kijken

Wordt Edith Schippers de opvolger van Edith Schippers? Zelf zegt ze – op Zorgvisie.nl – dat haar eerste ministerstermijn te kort heeft geduurd. Ze is blij met de hoofdlijnenakkoorden die ze heeft kunnen afsluiten – met de ziekenhuizen, medisch specialisten, ggz en huisartsen – maar wil graag méér tijd om deze afspraken verder uit te werken.

De vraag is natuurlijk of haar dit gegund wordt. De kans is groot dat de VVD onderdeel gaat uitmaken van het kabinet dat na de verkiezingen van 12 september geformeerd wordt, maar ook dat is nog geen garantie voor haar terugkeer op de ministerspost. De partijen die de nieuwe coalitie gaan uitmaken, hebben allemaal hun eigen wensenlijstje voor ministeries waaraan ze hun naam willen verbinden.

Een van die partijen is de VVD zelf. Die kan zich op het standpunt stellen dat Schippers haar werk moet afmaken, maar ze kan ook een andere koers kiezen. Ze kan ook zeggen: Hans Hoogervorst heeft de stelselherziening doorgevoerd, Ab Klink heeft de eerste uitwerking voor zijn rekening genomen en Edith Schippers heeft met die hoofdlijnenakkoorden de zaak op de rit gezet. Wat rest is uitwerking en uitwerking is toch vooral gezeur over details. Geef ons dus maar liever een ander belangrijk ministerie om onze tanden in te zetten, zoals financiën of sociale zaken en werkgelegenheid, want daarmee kunnen we bij succes beter scoren bij de volgende verkiezingen. Voorlopig kan Edith Schippers dus alleen maar duimen draaien.

Delen