Koortsgrens

Vorig jaar voorspelde ik, naar aanleiding van de toen voorgenomen invoering van de onder verpleegkundigen omstreden Wet BIG II, een hete zomer. Het wetsvoorstel dat in samenspraak met de beroepsgroep zelf en vanwege een vermeende behoefte eraan onder verpleegkundigen tot stand gekomen zou zijn, moest (al bestaande) functiedifferentiatie in de care regelen, maar werd door velen gezien als bedreiging voor de kwaliteit van zorg en degradatie voor inservice-opgeleide verpleegkundigen.

Die hete zomer kwam er en het wetsvoorstel ging (voorlopig) van tafel. COVID-19 bestond nog niet, maar zou zich weldra aan de wereld opdringen en verpleegkundigen en verzorgenden hadden nog geen idee van wat er boven hun hoofd hing. Ze wisten nog niet dat ze (vaak) onbeschermd een lelijk virus het hoofd zouden moeten bieden, dat ze binnen en buiten de muren van het ziekenhuis geacht zouden worden door te werken bij milde klachten en dat het hele land voor ze zou applaudisseren op een avond in maart.

Applaus en haring waren uiterst attent, maar nu is het tijd voor boter bij de vis

Het gegeven dat verpleegkundigen en verzorgenden hun patiënten en cliënten niet in de steek laten, speelt al heel lang (on)bewust mee in beslissingen rond deze beroepsgroepen. Sinds Florence Nightingale wordt door overheden al geleund op deze ‘roeping’. Maar het was Florence zelf die ervoor zorgde dat verplegen een professie werd, dat zorg tegenwoordig door opgeleide professionals wordt verleend. Mensen die doorgaans met het hart hebben gekozen. Maar dat geeft de samenleving geen vrijbrief enkel daarop te steunen. Het gaat om professionals op wie hele afdelingen en halve instellingen draaien. Ik roep bestuurders dan ook op om vanaf ‘gisteren’ te zorgen voor genoeg bescherming, een fatsoenlijke beloning en voldoende collega’s. De waardering geuit in applaus was hartverwarmend en de haring die volgde uiterst attent, maar het is nu tijd voor boter bij de vis. Ik vermoed dat de temperatuur anders vér boven de koortsgrens zal stijgen deze zomer.

Delen