Kort door de bocht

Opmerkelijk dat de Volkskrant voor de tweede keer een opiniestuk accepteerde van dermatoloog Frans Rampen waarin hij zich buitengewoon kritisch uitlaat over de rol van de huisarts in onze gezondheidszorg. Hij deed hetzelfde ook al twee jaar geleden. Huisarts Hedwig Vos betaalde hem toen met gelijke munt terug, maar geholpen heeft dit blijkbaar niet.

De reacties op (social) media op de nieuwe publicatie van Rampen zijn net als na zijn vorige opiniestuk overwegend negatief. “Niet gehinderd door kennis”, schrijft iemand. Naar aanleiding van dat vorige stuk schreef iemand anders: “…probeert op knullige wijze de oorzaak van kankersterfte in Nederland op het bord van de huisarts te leggen.”

Het spijtige is dat hij geen enkele wetenschappelijke onderbouwing biedt voor zijn stelling. Hij schrijft alleen dat we in Nederland de huisarts als poortwachter hebben, net als in enkele andere landen waar de zorg op een aantal fronten onder de maat blijft. En daar is de huisarts toevallig ook de poortwachter tot de zorg dus daaraan ligt het. Dat is wel erg mager, van een medisch specialist verwacht ik meer.

Wat ook jammer is, is dat Rampen wel een pleidooi houdt tegen substitutie van zorg van de medisch specialist naar de huisarts, maar geen constructieve oplossing biedt. Die is er natuurlijk wel: je kennis overdragen aan de huisartsen, of zelf spreekuur gaan houden in de huisartspraktijk of het anderhalvelijns centrum. Gelukkig zijn er andere medisch specialisten die wel verder kijken.

Delen