Kosten en baten

Staat het water ons in Nederland aan de lippen? Artsen en apothekers pleiten voor hergebruik van geneesmiddelen, om te voorkomen dat geld wordt verspild door ze weg te gooien als ze na verstrekking ongebruikt blijven. En het College voor Zorgverzekeringen becijfert in een technische rapportage dat het schrappen van milde ziekten uit het verzekerde pakket 1,7 miljard euro oplevert. Het is voorspelbaar hoe het grote publiek op deze feiten gaat reageren: ‘We moeten elkaars pillen gaan gebruiken en je mag niet meer ziek zijn’.

Aan dat hergebruik van geneesmiddelen zitten weliswaar haken en ogen – de kwaliteit moet gegarandeerd goed zijn en de patiënt moet accepteren dat ze tweedehands zijn – maar het idee is zeker de moeite waard om over na te denken. Al was het maar als aanzet om kritischer te kijken naar herhaalrecepten.

Verdient het schrappen van milde ziekten uit het verzekerde pakket ook nadere beschouwing? CVZ heeft het in zijn rapportage over ziekten als eczeem, lichte COPD, longontsteking, matig hartfalen en urine-incontinentie. Niet echt ziekten waarvan je kunt zeggen: eigen schuld, had je maar moeten opletten. Maar wel ziekten waarbij het risico bestaat dat de klachten verergeren als er niet tijdig op wordt ingegrepen. Behandeling behoort dan weer wel tot het verzekerde pakket, met als gevolg dat die eerder verdiende 1,7 miljard alsnog worden opgesoupeerd aan behandeling die niet zo intensief en dus kostbaar had hoeven zijn als… Enfin, vult u verder zelf maar in.

Delen