Koudwatervrees

Zowel de huisartsen als de patiënten lijken nog niet heel goed te weten wat ze aan moeten met de elektronische inzage in het medisch dossier. De huisartsen vrezen een mogelijke toename van de werkdruk en de patiënten vrezen privacy-problemen. Het klinkt als: koudwatervrees, van beide zijden.

Gaan huisartsen echt meer werk krijgen aan patiënten die hun dossier inzien? De huisartsen stellen tegelijkertijd dat ze ervaren of verwachten dat het gebruik van online inzage leidt tot een meer eenvoudige en directe manier van communiceren, dus heel erg voor de hand ligt dat meerwerk toch niet. Bovendien blijkt uit de literatuur die tot nu toe over het onderwerp beschikbaar is dat patiënten door de inzage in hun dossier verwachten meer vertrouwen te krijgen in de huisarts en daardoor consulten van betere kwaliteit.

‘Gaan huisartsen echt meer werk krijgen aan patiënten die hun dossier inzien?’

Vertrouwen is een goede basis om zaken niet steeds aan de orde te hoeven stellen. En een consult van betere kwaliteit is niet per se een langer consult. Het zal vooral efficiënter zijn, omdat de patiënt al informatie tot zijn beschikking heeft en dus gerichter vragen kan stellen.

En die privacy? Alle data die online staat kan in handen komen van onverlaten. Maar de data staat al online, in het huisartsinformatiesysteem. En wie ziet wat op Twitter en Facebook voorbijkomt aan persoonlijke medische details, kan zich ook afvragen hoezeer mensen zelf debet zijn aan de schending van hun privacy.

Delen