KPMG Plexus recyclet oud nieuws

Het is natuurlijk helemaal geen nieuws wat KPMG Plexus ons vertelt in het rapport Integrale zorg: naar nieuwe coalities in de zorg. het bureau stelt hierin dat de ziekenhuizen te veel chronische zorg en ouderenzorg leveren, terwijl ze zich eigenlijk zouden moeten concentreren op complexe zorg. Chapeau hoor, KPMG Plexus, dat wisten we nog niet.

De analyse die hieraan ten grondslag ligt, is al veel eerder gemaakt, en met precies dezelfde conclusie. Wie de argumentatie volgt die leidde tot de hoofdlijnenakkoorden die VWS sloot met de ziekenhuizen en de eerste lijn, weet dat de conclusie uit het rapport in het veld en in de politiek al lang en breed bekend is. Het hele overheidsbeleid om de substitutie van tweede- naar eerstelijnszorg te bewerkstelligen, is nu juist op dit uitgangspunt gestoeld.

Wat het rapport van KPMG Plexus wel laat zien, is hoe traag deze transitie ondanks de substitutiewens van VWS blijkbaar gaat. Uit eigen beweging brengen de ziekenhuizen en de aanbieders in de eerste lijn de transitie die VWS wil echt niet tot stand. Hiervoor is druk van buitenaf nodig. Toegegeven, de gezamenlijke oncologiebesprekingen van de huisartsen van Medisch Centrum Brielle en de oncologen van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis zijn een goed begin. Deze partijen volgen als een van de eersten de aanbevelingen van KWF Kankerbestrijding op om de nazorg en de nacontrole bij kanker naar de eerste lijn te verplaatsen. Ook in de ketenzorg voor diabetespatiënten worden stappen gezet. Maar het is teleurstellend dat we inmiddels niet al veel meer van zulke voorbeelden zien.

Delen