Krimp

“Niets doen was geen optie”, stelt financieel directeur Arend Jan Poelarends van Sint Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk. Het ziekenhuis heeft 2015 afgesloten met verlies en verwacht ook voor dit jaar rode cijfers. Handelen is dus geboden om het ziekenhuis weer financieel gezond te maken en SJZ doet dit middels een fikse reorganisatie waarin het 100 fte schrapt en behandelingen overdraagt aan zorgaanbieders in de eerste lijn.

Verderop in de berichtgeving lezen we dat ongeveer 50 fte kunnen verdwijnen door de invoering van een nieuwe elektronisch patiëntendossier. Ook wordt gesnoeid in het management. Door te kiezen voor één leidinggevende op meer personeelsleden blijven minder leidinggevenden over.

Krimp is een reëel scenario voor een ziekenhuis

Nergens in de berichtgeving lees ik dat Poelarends zegt dat deze stappen eigenlijk onverantwoord zijn. Ze zijn dus blijkbaar mogelijk, en dan is het natuurlijk ook verantwoord dat het ziekenhuis ze zet. Continuïteit bieden mag voor een ziekenhuis immers geen doel op zich zijn. De substitutie van een deel van de zorg van tweede naar eerste lijn waarvoor SJZ ook kiest, is in overeenstemming met het kabinetsbeleid en is bovendien in veel gevallen in het belang van de patiënt. Ook deze keuze is dus verantwoord.

Krimp is hiermee een reëel scenario voor een ziekenhuis. We zagen dit ook al bij het Udense ziekenhuis Bernhoven. In het geval van Bernhoven is het de bedoeling dat die krimp tijdelijk is. Algemeen directeur Peter Bennemeer van Bernhoven zei in de berichtgeving hierover: “Er zit heel veel lucht in het zorgsysteem. Wij laten die lucht er nu op een nette manier uitlopen. Zo maken we de zorg toekomstbestendig. Als alle ziekenhuizen ons volgen, dan is de besparing op nationaal niveau gigantisch”. Dat proces begint zich nu dus te voltrekken. Alleen niet overal met een scenario dat op termijn weer voorziet in groei.

Delen