Kritische blik

Volgens Het Financieele Dagblad zullen we in de toekomst vaker gaan meemaken dat medisch specialisten investeren in het ziekenhuis waarin ze actief zijn. Het meest recente voorbeeld hiervan zien we in de Noordwest Ziekenhuisgroep, waar het gezamenlijk bedrijf van de 170 vrijgevestigde artsen van de ziekenhuisgroep (Medisch Specialisten Noord West) een miljoen euro investeert in het opschalen van een polikliniek in Schagen. Het bedrijf wil hiermee een oplossing bieden voor de wachtlijst die in de regio is ontstaan voor het onderzoek naar darmkanker in het kader van het nationaal bevolkingsonderzoek.

Opmerkelijk is dat het FD het heeft over ‘substantiële investeringen’ met daarbij behorende ‘financiële risico’s’. Zo lijkt het inderdaad wel als je het hebt over een miljoen euro. Maar als je dat bedrag deelt door de 170 medisch specialisten die voor de inleg ervan verantwoordelijk zijn, valt het erg mee. Het is zo’n zesduizend euro per persoon. Nog steeds een aardig bedrag natuurlijk, maar best op te hoesten voor een medisch specialist. Zeker als er een gegarandeerde patiëntenstroom tegenover staat en dus redelijkerwijs te verwachten is dat de investering vrij snel wordt terugverdiend. De woorden ‘substantieel’ en ‘risico’ geven een enigszins vertekend beeld.

Bovendien betekent de investering in één medische faciliteit dat de artsen (mogelijk) niet investeren in een andere. Afstemming met de raad van bestuur over de vraag of wel de juiste investering wordt gedaan is dus essentieel. Net als een kritische blik van de raad van toezicht op de vraag of de bestuurders wel voldoende in control zijn om de artsen een halt toe te roepen als verkeerde afwegingen dreigen te worden gemaakt.

Delen