Krokodillentranen

Het hoort erbij, vinden zorgaanbieders. De openbaarmaking van rapporten door de Inspectie voor de Gezondheidszorg is een fact of life en daar doen die zorgaanbieders het maar mee. Ook als ze van een openbaarmaking negatieve gevolgen ondervinden, bijvoorbeeld als de Inspectie bij verscherpt toezicht of sluiting van een praktijk een persbericht uitstuurt.

Maar de zorgaanbieders hebben ook kritiek op de Inspectie. Tussen de beslissing om een zorgaanbieder onder verscherpt toezicht te plaatsen en de openbare bekendmaking daarvan zit zo weinig tijd, klagen zij. En de terminologie die de Inspectie gebruikt – hoog risico bijvoorbeeld – kan volgens zorgaanbieders angst oproepen bij patiënten.

Goh, denk ik als ik dat lees, wat zielig voor die zorgaanbieders. Zijn ze al geschrokken van het feit dat ze dingen hebben gedaan waarmee ze hun patiënten potentiële schade toebrengen, en krijgen ze ook nog eens geen tijd om dit weer goed te maken, of om het minder erg te doen voorkomen dan het is. Wat een onzinnige klacht zorgaanbieders. Er moet heus wel wat aan de hand zijn wil de Inspectie een zorgaanbieder onder verscherpt toezicht plaatsen, of melden dat sprake is van hoog risico voor patiënten. En als ze dergelijke zaken naar buiten brengt, geldt maar één perspectief: dat van de patiënt. Als je als zorgaanbieder baalt dat zo’n bekendmaking je reputatie schaadt, had je je werk maar beter moeten doen.

Delen