Kruideniersmentaliteit

De KNMP zegt onverminderd enthousiast te zijn over de prestatiebekostiging in de openbare farmacie. Tegelijkertijd heeft ze wel in een brief aan de Tweede Kamer haar zorgen geuit over het feit dat de zorgverzekeraars te weinig willen betalen voor de prestaties die de apothekers willen leveren. Zij moeten hierdoor onder de kostprijs werken.

Het is de vraag of een brief aan de Tweede Kamer over dit onderwerp zin heeft. De prestatiebekostiging is er immers op gericht de veldpartijen in stelling te brengen om samen tot afspraken te komen. De overheid trekt zich terug. En hoewel sommige politieke partijen de gelegenheid zullen aangrijpen om populistisch op te merken dat de nu ontstane situatie te bestempelen valt als ‘weer typisch zo’n uitwas van de marktwerking in de zorg’, valt van politieke zijde geen concrete actie te verwachten.

Ondertussen laten de gevolgen van werken onder de kostprijs zich wel raden. Het noopt tot beknibbelen op vaste lasten, en dat zal een aantal apothekersassistenten hun banen gaan kosten. En als dat gebeurt, wordt de apotheker sluipenderwijs weer de kruidenier die we nog kennen uit de jaren zestig, die samen met vrouw en kinderen buiten de openingstijden de winkel op orde brengt en de bestellingen aflevert bij de klanten. Maar hopelijk zal dat niet het enige effect zijn en zal het apothekers ook aanzetten tot de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen. In dat licht is het maar goed dat er steeds meer chronisch zieken komen.

Delen