Kruisbestuiving

Dit jaar heeft Vereniging VvAA gekozen voor ‘Samenwerking’ als leidend thema. In dat kader past ook het initiatief van de Commissie Management in de Gezondheidszorg (CMG), een vaste commissie van de Vereniging, om samen te werken met de leden. Het wordt steeds duidelijker dat in deze tijd, waarin de organisatie van de zorg voortdurend wordt bijgestuurd, zorgprofessionals behoefte hebben aan oplossingen op maat en aan adviezen en diensten die aansluiten op de behoeften op de werkvloer. Deze passende oplossingen kan VvAA alleen ontwikkelen met de leden zelf.

Nieuwe oplossingen, ontstaan in co-creatie met u

De commissieleden van de CMG zijn afkomstig uit verschillende beroepsgroepen binnen VvAA. Dat maakt het mogelijk om te anticiperen op ontwikkelingen die bij de ene beroepsgroep al hebben plaatsgevonden, maar die bij een andere beroepsgroep ‘nog in de lucht hangen’. Zo draagt de commissie bij aan kruisbestuiving tussen de verschillende medische beroepen. De ambitie is de ondersteuning op maat te leveren, passend bij ontwikkelingen die nog gaan komen, en in samenwerking antwoorden te vinden op de vragen van morgen. Op deze manier ontwikkelt de CMG zich binnen VvAA tot een beroepsoverstijgend kenniscentrum op het gebied van management voor zorgprofessionals.

Om deze ambitie waar te maken, verandert de commissie zijn werkwijze. De CMG zoekt het contact met de leden, dus met u, nadrukkelijk op. Samen met u wordt geïnventariseerd welke managementvraagstukken er liggen en hoe VvAA kan helpen. Dit zal leiden tot het vinden van nieuwe oplossingen, die ontstaan zijn in co-creatie met u. Voorbeelden hiervan zijn op de medische praktijk toegesneden ondersteuning bij personeelsmanagement, adviezen bij investeringsvraagstukken en verandering van regelgeving in de zorg. Door co-creatie kan VvAA zinvolle managementoplossingen ontwikkelen, waarmee de leden proactief kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen in een snel veranderende omgeving.

Delen