Kwaliteit belonen

De antwoorden die minister Edith Schippers gaf op de Kamervragen van Renske Leijten en Henk van Gerven (SP), lagen tamelijk voor de hand. Die vragen gingen over het feit dat zorgverzekeraar CZ het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven een extra beloning geeft als het de kwaliteit van de zorg op de afdeling cardiologie verbetert. Het geld is geen bonus voor de cardiologen, zei Schippers, het is een beloning die het ziekenhuis krijgt als het erin slaagt het aantal postoperatieve wondinfecties, heroperaties of sterfgevallen terug te dringen. En dat geld verdwijnt niet in de zakken van de cardiologen, maar wordt ingezet om de kwaliteit van zorg weer verder te verbeteren. Bovendien: gaat de kwaliteit omlaag, dan moet het ziekenhuis geld terugbetalen aan de zorgverzekeraar. Door de focus te leggen op het woord bonus stelden Leijten en Van Gerven dus de verkeerde vraag.

De juiste vraag was geweest: wat wordt de patiënt beter van de afspraak die CZ en Catharina hebben gemaakt? Ook op dit punt was Schippers duidelijk: “Belonen van kwaliteit is zeker een goede ontwikkeling en kan ook bijdragen aan meer doelmatige zorg door minder complicaties en/of minder heroperaties.” Precies wat ik als patiënt wil als ik zo’n operatie nodig heb, dus ik ga daarvoor liefst naar een ziekenhuis dat hierover afspraken met de zorgverzekeraar maakt. En ik hoop dat andere ziekenhuizen zich erdoor aangesproken voelen. Zij kunnen hier twee dingen mee doen: dezelfde kwaliteitscyclus in gang zetten, of erkennen dat ze voor deze discipline niet hetzelfde kwaliteitsniveau kunnen behalen en beslissen zich te concentreren op andere zaken.

Delen