Kwaliteit is geen papier

Het heeft iets lachwekkends te lezen dat er een advies- en ingenieursbureau aan te pas moet komen om te concluderen dat een kwaliteitskeurmerk geen garantie is tegen calamiteiten. En het heeft ook iets lachwekkends dat de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg opdracht heeft gegeven tot het onderzoek dat tot deze conclusie leidde. Van sommige onderzoeken vraag je je af of ze niet bewust zijn uitgevoerd om media-aandacht te krijgen middels het winnen van de Ig Nobelprijs.

Kan een keurmerk voorkomen dat een patiënt ten val komt? Kan een keurmerk voorkomen dat een controlestap in het reinigings- en desinfectieproces van flexibele endoscopen wordt gemist en dat dus besmette scopen bij patiënten worden gebruikt? Nee natuurlijk. Patiënten vallen, procedures falen. Keurmerken kunnen nooit calamiteiten voorkomen. Alleen mensen kunnen dat.

“HKZ is passé”, kregen de medewerkers van zorgaanbieders Siza te horen in de Nieuwjaarspeech 2012. Een gewaagde stelling, maar bestuurder Rob Hoogma had goed nagedacht voordat hij de beslissing nam dat HKZ-certificering zijn organisatie niets zou opleveren. Certificering betekent alleen dat een instelling zijn kwaliteits- en veiligheidsbeleid op papier op orde heeft. Hierop vinden op gezette tijden audits plaats door de certificerende instantie, maar tussen die audits kan veel mis gaan. Als kwaliteit en veiligheid niet tussen de oren van de zorgprofessionals zitten, blijft het dweilen met de kraan open.

Delen