Kwaliteit loont

Edith Schippers ziet niet om in wrok, mochten we vernemen tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag waarin ze haar nieuwe zorgplan bekendmaakte. “In de politiek moet je met een zakelijk oog kijken”, zei ze. Blijkbaar is ze alweer vergeten dat haar dit eind december na het onverbiddelijke ‘nee’ van drie PvdA-senatoren niet erg lukte. Maar goed, laten we dat een geïsoleerd zwak moment noemen.

Kijken we naar de plannen die ze afgelopen vrijdag presenteerde, dan kunnen we constateren dat ze die kort samengevat ziet als een scenario waarin kwaliteit loont. Schippers wil het mogelijk maken voor zorgverzekeraars om korting te geven op het eigen risico. En door de vereveningsbijdrage aan te passen wil ze het aantrekkelijker maken voor zorgverzekeraars om zich te richten op grote zorggebruikers. “Die verzekeraars die het aandurven om chronisch zieken en kwetsbare verzekerden aan te trekken en aan zich te binden door zorg van goede kwaliteit te bieden, worden beloond”, aldus Schippers.

Met andere woorden: ze legt de prikkel om de kwaliteit van zorg aan te tonen voor de verzekerden nadrukkelijk bij de zorgverzekeraars. Die zullen op hun beurt bij de zorgaanbieders nog sterker gaan aandringen op het inzichtelijk maken van die kwaliteit. En dan vooral bij de ziekenhuizen natuurlijk, want daar valt in relatie tot het eigen risico het meest te winnen. De ziekenhuizen krijgen het dus niet gemakkelijk de komende jaren. En ze kunnen zich niet zomaar wapenen tegen wat er op hen afkomt door verder te fuseren, want Schippers neemt ook nog eens maatregelen om fuseren moeilijker te maken. Maar doen ziekenhuizen het goed, dan wacht hen wel een meerjarencontract.

Delen