Kwaliteit loont

De uitkomst van het onderzoek van de Dutch Value Based Healthcare Study vervult chirurg Rob Tollenaar met merkbare trots. “De stelling van Porter is nu met klinische data onderbouwd”, stelt hij.  “Sturen op kwaliteit verlaagt de kosten daadwerkelijk.” Registratie kost weliswaar geld – 95 euro per patiënt – maar het levert veel meer op. De verbetering van de kwaliteit van darmkankerzorg die met deelname aan kwaliteitsregistratie wordt bewerkstelligd, leidt tot forse gezondheidswinst voor de patiënt en levert per patiënt zo’n duizend euro op, berekend over drie jaar.

Gisteren ontving ik een tweet van @Entrepreneurix met de boodschap dat artsen niet moeten denken over ziektekosten. Gelukkig denken ze daar bij het Dutch Institute for Clinical Auditing (dat de studie samen met financieel adviesbureau Performation uitvoerde) heel anders over. En de winst van het feit dat ze dit doen, zit niet alleen in kostenbeheersing, maar ook en vooral in direct voordeel voor de patiënt. Sturen op kwaliteit leidt afgezien van die kostenbesparing immers tot minder complicaties en dus tot minder hersteloperaties en tot het voorkómen van langere ligduur. Leg mij maar eens uit hoe de patiënt er dan níet bij gebaat zou zijn.

Gelukkig kijkt Tollenaar direct verder. De volgende uitdaging is de precieze reden achterhalen waarom een ziekenhuis kwaliteit levert tegen lagere kosten. “Hoogvolume-ziekenhuizen doen het niet noodzakelijkerwijs beter”, stelt hij. In het licht van de discussie over spreiding en concentratie een interessante stelling. In die discussie speelt de volumenorm immers een belangrijke rol. Maar met het benoemen van een minimum aantal te verrichten behandelingen per jaar alleen komen we er dus niet.

Delen