Kwaliteit wordt leidend

Zorgverzekeraars zijn sinds enkele jaren bezig met het inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorgverlening. Daarnaast worden er ondergrenzen gesteld aan bepaalde behandelingen waardoor concentratie ontstaat, wat ten goede komt aan de kwaliteit. Met ingang van dit jaar ziet bovendien het Kwaliteitsinstituut het levenslicht, wat een impuls zal geven aan de transparantie.

Omdat klanten steeds meer zelf moeten betalen, gaan ze vragen stellen over kwaliteit en service. Daarmee dwingen ze zorgprofessionals en -organisaties inzicht te verschaffen in de prijs-kwaliteitverhouding. Volumesturing door zo veel mogelijk dbc’s, consulten of behandelingen heeft zijn langste tijd gehad. Ook hierdoor krijgt kwaliteit meer kans.

Geen goede kwaliteit is geen optie meer

Zorgorganisaties als ziekenhuizen, ggz-instellingen en zelfstandige behandelcentra concurreren om de gunsten van de klant, waardoor klantwaarde centraal komt te staan. Daarnaast wordt de angst om imagoschade te leiden steeds groter; de media buitelen over elkaar heen als de kwaliteit van zorg te wensen overlaat. Tegenwoordig komen bestuurders niet meer in het nieuws als er een negatieve financiële situatie ontstaat, maar ze staan wel in het middelpunt van de belangstelling als de kwaliteit te wensen overlaat; voorbeelden te over het afgelopen jaar.

De overheid treedt niet meer reddend op bij zorgorganisaties en hanteert het adagium ‘de overheid is verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg, maar niet voor de continuïteit van de zorgorganisaties’. Bij herordening van processen worden klanten als uitgangspunt genomen en door die invloed heeft men doorzettingsmacht.

Doordat kwaliteit leidend wordt, kan geen zorgorganisatie of professional er meer omheen. Geen goede kwaliteit is geen optie; imago en kwaliteit worden leidend. Hoewel zorgprofessionals weinig van management en adviseurs moeten hebben, bestaat er massale belangstelling voor de zorgsector, die de komende 30 jaar zal groeien. Hopelijk zien we in 2013 al tot welke nieuwe bedrijfsconcepten deze interesse kan leiden.

Delen