Kwaliteit wordt leidend

Geraline Leusink
Geraline Leusink is arts MBA en was tot 6 oktober 2020 bestuurslid van Vereniging VvAA Lees alle artikelen van Geraline Leusink

Zorgverzekeraars zijn sinds enkele jaren bezig met het inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorgverlening. Daarnaast worden er ondergrenzen gesteld aan bepaalde behandelingen waardoor concentratie ontstaat, wat ten goede komt aan de kwaliteit. Met ingang van dit jaar ziet bovendien het Kwaliteitsinstituut het levenslicht, wat een impuls zal geven aan de transparantie.

Omdat klanten steeds meer zelf moeten betalen, gaan ze vragen stellen over kwaliteit en service. Daarmee dwingen ze zorgprofessionals en -organisaties inzicht te verschaffen in de prijs-kwaliteitverhouding. Volumesturing door zo veel mogelijk dbc’s, consulten of behandelingen heeft zijn langste tijd gehad. Ook hierdoor krijgt kwaliteit meer kans.

Geen goede kwaliteit is geen optie meer

Zorgorganisaties als ziekenhuizen, ggz-instellingen en zelfstandige behandelcentra concurreren om de gunsten van de klant, waardoor klantwaarde centraal komt te staan. Daarnaast wordt de angst om imagoschade te leiden steeds groter; de media buitelen over elkaar heen als de kwaliteit van zorg te wensen overlaat. Tegenwoordig komen bestuurders niet meer in het nieuws als er een negatieve financiële situatie ontstaat, maar ze staan wel in het middelpunt van de belangstelling als de kwaliteit te wensen overlaat; voorbeelden te over het afgelopen jaar.

De overheid treedt niet meer reddend op bij zorgorganisaties en hanteert het adagium ‘de overheid is verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg, maar niet voor de continuïteit van de zorgorganisaties’. Bij herordening van processen worden klanten als uitgangspunt genomen en door die invloed heeft men doorzettingsmacht.

Doordat kwaliteit leidend wordt, kan geen zorgorganisatie of professional er meer omheen. Geen goede kwaliteit is geen optie; imago en kwaliteit worden leidend. Hoewel zorgprofessionals weinig van management en adviseurs moeten hebben, bestaat er massale belangstelling voor de zorgsector, die de komende 30 jaar zal groeien. Hopelijk zien we in 2013 al tot welke nieuwe bedrijfsconcepten deze interesse kan leiden.

Één Reactie Reageer zelf

 1. ck van sichem
  Geplaatst op 7 januari 2013 om 16:20 | Permalink

  In Arts & Auto, januari 2013 schrijft Geraline Leusink enthousiast “Kwaliteit wordt leidend” en hoeveel beter daardoor mogelijk onze zorg zal worden. Haar tekst staat vol stellingen en aannames. Dat zal in een column met zijn beperkte ruimte ongetwijfeld nodig zijn geweest. De leesbaarheid komt het niet ten goede is mijn mening. De kern van haar column lijkt te zijn, dat de kwaliteit van de zorg verbetert met het instellen van het Nederlands Zorginstituut, die de kwaliteit van de zorg moet gaan verbeteren vanuit overheidsperspectief. De marktwerking wordt vergroot door de zorgverzekeraars, de patiënt wordt mondiger en dit alles zal dan leiden tot een toename van de kwaliteit.
  Collega Leusink verwart inicidenten waardoor zorgaanbieders imagoschade lijden ook nog eens met een kwaliteitsdrijfveer. Het valt niet te ontkennen, dat incidenten zoals in Nijmegen en recent het Ruwaard van Puttenziekenhuis de artsen en de besturen weer eens op scherp zetten. Is dat echter leidend. Ik denk het niet. Incidenten zijn helaas niet te vermijden. Imagoschade zal er altijd blijven en vooral zegt zo’n incident / calamiteit niets over de kwaliteit van de zorgaanbieder. Aan de andere kant is een goed imago ook zeker geen garantie voor goede kwaliteit.
  Als we over kwaliteit praten bedoelen we dan de hoogste kwaliteit of de gemiddelde kwaliteit of de minimum kwaliteit? Belangrijker is dat collega Leusink volledig voorbijgaat aan wat nu precies die kwaliteit is. De ervaring leert dat artsen een ander concept van kwaliteit hebben dan zorgverzekeraars of de overheid. Hierdoor lijkt vaak een Babylonische spraakverwarring te ontstaan. Iedereen zegt hetzelfde, maar bedoelt wat anders. Artsen denken bij kwaliteit vooral aan goede zorg voor hun patiënt, zorgverzekeraars denken echter dan aan geld, de kosten. Het is de ervaring dat zorgverzekeraars steeds verder de prijs per verrichting naar beneden schroeven. Deze neergang van tarieven zal ongetwijfeld voortgaan tot het moment ontstaat dat de ondergrens van de kwaliteit is bereikt of zelfs daadwerkelijk wordt verminderd. Is dat erg. Welnee. Zeeman levert prima kwaliteit voor de prijs per product. Als we dat willen, prima.. Tot dan zal echter die prijs voor diensten / verrichtingen verlaagd blijven worden. De toekomst ziet er dan ook niet rooskleurig uit. Het streven van zorgverzekeraars is de laagste prijs bij een net haalbare minimumkwaliteitsniveau. Als voorbeeld de ketenzorgdbc huisartsen. De tarieven zijn voor de ketenzorgdbc Diabetes door Achmea voor het integrale aanbod / koptarief landelijk gelijkgetrokken en vooral ook verlaagd onafhankelijk of de zorggroep het nu goed deed of slecht. Het blote feit dat geen enkele relatie met het tarief en de kwaliteit wordt gelegd is exemplarisch voor het handelen van de zorgverzekeraars. En dat niet alleen voor de dbc. Wat te denken van de praktijkondersteunings opslagen, het consulttarief et cetera.
  Mijn inziens had de kop van de column eerder “Kwaliteit is lijdend” kunnen luiden. Dat lijkt mij een realistischer benadering van de werkelijkheid en toekomst.

  C.K. van Sichem
  Fresiastraat 12
  2071 NV Santpoort-Noord