Kwetsbare oplossing

De inwoners van Warffum hebben een sympathiek initiatief op poten gezet. Het verzorgingshuis dat de gemeente nu nog kent, is verouderd en sluit eind dit jaar zijn deuren. Voor nieuwbouw is geen geld. Toch hoeven de mensen die er nu nog wonen niet noodgedwongen te verhuizen naar accommodaties in omliggende gemeenten. Waar nu nog het verzorgingshuis staat, komt straks een hofje met aangepaste woningen. Het gezondheidscentrum gaat de medische zorg leveren. En vrijwilligers uit het dorp doen de boodschappen en de was en zorgen dat de ouderen niet vereenzamen.

Het is een mooi plan, maar wel een met haken en ogen. Om te beginnen verliezen met de sluiting van het verzorgingshuis de medewerkers die daar nu nog werken hun baan. Het ligt niet voor de hand dat zij nu de arbeidsmarkt verlaten om als vrijwilligers verder te gaan. Degenen die een nieuwe baan in een andere sector vinden, gaan verloren voor de zorg, terwijl de zorg juist ervaren krachten nodig heeft. Ten tweede zijn er grenzen aan de inzetbaarheid van vrijwilligers.

En afgezien hiervan: Warffum vergrijst de komende jaren meer dan gemiddeld. De vrijwilligers waarop dit plan rust, zullen veelal zelf niet de jongste inwoners van deze gemeente zijn. Deze vrijwilligers van nu zijn straks zelf kwetsbare ouderen die afhankelijk zijn van vrijwilligerszorg. En waar komt die vandaan als het huidige verzorgingshuispersoneel ontslagen is en de jeugd voor het leven in de grote stad heeft gekozen? Dit traject heeft onomkeerbare gevolgen.

Delen