Langdurige zorg: nieuwe leidraad

Alle zorgkantoren krijgen aanstaande woensdag leuke post op de mat: de publicatie Organisaties in de langdurige zorg: vernieuwing en onderscheid 2012 (pdf). Deze publicatie – van In voor zorg!, een programma voor de langdurige zorg van VWS en Vilans – is niets meer of minder dan de leidraad voor de inkoop van langdurige zorg voor 2013. En als de zorgkantoren mochten twijfelen of ze de publicatie wel op die manier moeten lezen, dan zullen de patiëntenorganisaties in ons land en de wethouders zorg en welzijn van alle Nederlandse gemeenten hen wel een handje helpen. Bij hen bezorgt de postbode hetzelfde document.

Waarom gaat Organisaties in de langdurige zorg zo’n belangrijke rol spelen? Omdat de voorbeelden van aanbieders in de langdurige zorg die erin beschreven zijn enkele belangrijke gemeenschappelijke kenmerken vertonen, die bepalend zijn voor de mate waarin een vernieuwende visie op langdurige zorg werkelijkheid wordt. Lef bijvoorbeeld, niet alleen van initiatiefnemers en medewerkers, maar in een aantal gevallen ook van cliënten. Maar ook goed ondernemerschap en doorzettingsvermogen. Maar toch vooral iets wat In voor zorg! ‘radicale cliëntgerichtheid’ noemt. Lees bijvoorbeeld de bijdragen van VillaKeizerskroon, Stumass of Hoeve de Kaolder en je begrijpt meteen wat daarmee bedoeld wordt.

Ook staatssecretaris Marlies van Veldhuijzen van Zanten is ervan overtuigd dat de verhalen in deze publicatie goede voorbeelden zijn van hoe de langdurige zorg er in de toekomst uit moet zien. Zij stuurde Organisaties in de langdurige zorg al naar alle Kamerleden, als bijlage bij het debat over het PGB. Om te laten zien: kijk, zo kan het ook.

Delen