Lange adem

De aanhouder wint. Long Alliantie Nederland (LAN) organiseerde al ruim een jaar geleden een invitational conference om het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten aan te kondigen. Iedereen stond in de startblokken om ermee aan de slag te gaan, maar één ding ontbrak: geld. Afgelopen vrijdag was het echter raak: LAN-voorzitter Guusje ter Horst maakte tijdens weer een invitational conference bekend dat het actieprogramma nu écht van start gaat en dat de financiering ervan rond is.

Anoeshka Mosterdijk mocht namens VWS komen uitleggen waarom het toch nog goed gekomen was met de financiering. Dit is niet alleen gelukt omdat het actieprogramma bijzonder ambitieus en maatschappelijk waardevol is, maar ook omdat het goed aansluit bij een aantal beleidsthema’s van VWS zelf. Niet in de laatste plaats het Nationaal Programma Preventie dat volgende maand van start gaat.

Ambitie kan het LAN niet worden ontzegd. De doelen die het met het actieprogramma (met een looptijd van vijf jaar) nastreeft, liegen er niet om: vermindering van ziekenhuisopnamedagen, vermindering van arbeidsverzuim door astma/COPD, de opzet van een landelijke infrastructuur voor eenduidige inhalatie-instructie, en als belangrijkste: het terugdringen van roken bij jongeren.

Is dat ambitieniveau reëel? Het onstuitbare enthousiasme waarmee alle deelnemers het afgelopen jaar in afwachting van het rondkomen van de financiering tóch al hebben voorgesorteerd wijst daar zeker op. Die deelnemers zijn patiëntenorganisaties, professionals, beroepsverenigingen, kennisinstellingen, werkgevers, werknemers, zorgverzekeraars en de politiek. En alle neuzen staan dezelfde kant op.

Delen