Langs elkaar heen werken

We weten dat het meerwaarde heeft als een huisarts zijn patiëntenbestand screent op risicopatiënten voor bijvoorbeeld diabetes of hart- en vaatzieken. Op basis van die screening kan hij patiënten gericht uitnodigen voor een preventief consult. In negen wijken in de regio Nijmegen gaan de huisartsen veel verder, in samenwerking met praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers en wijkbewoners. Nijmegen op één lijn heet hun samenwerking. En ze zijn zo slim om er een partij bij te betrekken die voor hen allemaal heel waardevol is: de GGD.

De GGD bracht in 2013 in negen wijken het gezondheidsprofiel van de inwoners in kaart. Het multidisciplinair team van zorgprofessionals in de eerste lijn kon op basis van deze gezondheidsprofielen voor alle negen die wijken een prioriteitenlijst opstellen voor een preventieve aanpak van zorg en welzijn, heel gericht toegesneden op de problemen van de inwoners in die wijken. Overgewicht bijvoorbeeld, eenzaamheid, alcoholgebruik.

De partners in dit samenwerkingsverband presenteerden zichzelf afgelopen maandag in het kader van de achttien regionale transitiebijeenkomsten die het ministerie van VWS organiseert.

De mooiste uitspraak over de meerwaarde van de samenwerking binnen Nijmegen op één lijn kwam van voorzitter Henk Schens: “Het leidt tot samenwerking tussen professionals die elkaar jarenlang niet gezien hadden.” Raar hè? Ze werken allemaal voor dezelfde patiënten en cliënten, en toch werkten ze jarenlang allemaal langs elkaar heen.

Delen