Lasten verlichten, kosten besparen

Half december hakt staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten de knoop door over het experiment regelarme instellingen, waarvoor de voorbereidingen al afgelopen juli in gang zijn gezet en dat ze via In voor zorg instelt.

Veldhuijzen wil dat zo veel mogelijk aanbieders in de care meedoen met het experiment, dat het doel heeft onnodige administratieve belasting weg te nemen. Het mooie is dat het Veldhuijzen met het experiment niet alleen wil inventariseren bij welke regels in de zorg twijfel bestaat over de noodzaak. Ze wil ook de bewijslast omdraaien, zodat niet de zorgaanbieder moet aantonen dat een regel tot onnodige bureaucratie leidt, maar de regelgevende instantie moet aantonen dat die regel noodzakelijk is.

Blijkt uit het experiment dat de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg niet omlaag gaat zonder die regel, dan kan die wellicht voor de hele zorg komen te vervallen, schreef Van Veldhuijzen in de brief waarin ze het experiment aankondigde voor de care-instellingen. De kern zit in die vier woordjes: ‘voor de hele zorg’.

Hoewel dit experiment op de care gericht is, zijn de uitkomsten natuurlijk voor de cure even interessant. De ziekenhuizen moeten immers net zo goed de broekriem aanhalen als de care-instellingen, en de signalen wijzen erop dat met administratieve lastenverlichting in de care een substantieel deel van de gevraagde bezuinigingen kan worden gerealiseerd. Dat moet in de cure dus ook kunnen.

Delen