Lastigvallen

Meten is weten, zegt men altijd in de marketing. En dus meten we wat af met zijn allen. Zelf heb ik niet veel vertrouwen in peilingen. Ik vermoed dat dat komt doordat ik in de bladenmakerij meer van het persoonlijk contact en het ‘aanvoelen’ ben. Onderzoeksresultaten zeggen me niet zo veel. Met uitzondering dan van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek. Daar ben ik dan juist weer wél van. Want we kunnen niet hebben dat we in de wetenschap een beetje gaan lopen aanvoelen. Daar is áántonen van fundamenteel belang. Zeker in de medische wetenschap. Aanvoelen – hetgeen ook zeer belangrijk is – komt later, als (para)medici tegenover hun patiënten, cliënten en bewoners zitten.

Uw mening is zeer belangrijk, want het betreft uw eigen ‘clubblad’.

Omdat ik dus meer van het persoonlijk contact ben, heeft Arts en Auto sinds mijn aantreden als hoofdredacteur in 2011 geen lezersonderzoek meer gedaan. Wel hebben we bij het maken van de formule gebruikgemaakt van bestaand (toen recent) ledenonderzoek van VvAA, maar verder hebben we vooral onze contacten met lezers en de feedback van de redactieadviesraad gebruikt. Vervolgens hebben we onze formule daaraan jaarlijks getoetst en waar nodig aangepast. Dat leek me prettiger, want u wordt – net als iedereen – al vaak genoeg ‘lastiggevallen’ via e-mail of telefoon.

Niettemin moet het (heel) af en toe toch. De redactie en VvAA willen graag weten of de inhoud van Arts en Auto nog aansluit bij uw behoeften en welke tips u mogelijk voor ons heeft. Dus loopt er momenteel een lezersonderzoek. De kans is groot dat ik u ergens in de afgelopen dagen per e-mail heb gevraagd of u onze online vragenlijst wilt invullen, want de ruim 100.000 leden die VvAA per e-mail kan bereiken, hebben een link ernaar gekregen. Met excuses voor het storen in uw drukke leven, wil ik u vriendelijk verzoeken ons te helpen. Ook als u het tijdschrift (doorgaans) niet leest. Uw mening is zeer belangrijk, want het betreft uw eigen ‘clubblad’. Letterlijk, want u bent er gezamenlijk de eigenaar van. Warm aanbevolen dus.

Delen