Lastposten

Wat is de betekenis van spoed? Volgens Van Dale is het ‘snelheid van handelen’ of ‘voortvarendheid’. Voortvarend is het zeker om de huisartsenpost te bellen omdat je een splinter in je vinger hebt. Of het tot snelheid van handelen leidt is echter de vraag, want er zijn veel te veel mensen die om dit soort niet-spoedeisende redenen de huisartsenpost bellen en dit betekent dat de wachttijden op die posten oplopen. Huisartsenposten Amsterdam is het beu. De huisartsenpost is bedoeld voor spoed, vindt ze terecht, en ze is daarom begonnen met een online campagne om haar inwoners uit te leggen wat spoed wél is.

‘Dokter bellen? Eerst tot 3 tellen’

In overleg met de gemeente is ervoor gekozen een selectieve groep Facebookgebruikers in hun tijdlijn een animatiefilmpje te tonen met de centrale boodschap: ‘Dokter bellen? Eerst tot 3 tellen’. De campagne loopt tot komend najaar. Wie naar de website van Huisartsenposten Amsterdam gaat krijgt ook al de boodschap dat spoed iets anders is dan haast en dat de huisartsenpost niet bedoeld is voor mensen die niet willen wachten tot hun eigen huisarts weer beschikbaar is. Ook staat er een verwijzing op naar moetiknaardedokter.nl, dat in een paar stappen antwoord geeft op die vraag.

Komend najaar zal worden bekeken wat het effect van de filmpjes is geweest. Dat laat zich voorspellen vrees ik: het effect zal redelijk dicht bij nul zitten.

Delen