Lean Healthcare summit

Artsen spelen vaak een cruciale rol als het op veranderen in de zorg aankomt. Bij ons ligt vaak de taak om een verbeterinitiatief te starten, om finale goedkeuring aan veranderingen te geven of om de groep medewerkers blijvend te motiveren om vol te houden als er een veranderproces nodig is. Als er dan hulpvragen bij ons komen over bijvoorbeeld het zorgproces, de verbouwing, de spreekuuropbouw of de planning, dan is het nuttig als de aangesproken dokter begrijpt hoe daar dan mee om te gaan.

Hoe maak je een groep artsen duidelijk waar procesverbeteren eigenlijk over gaat? Geef ze een handleiding aan de hand waarvan ze op een andere manier naar een werkproces leren kijken. Laat ze vervolgens een suboptimaal productieproces beoordelen en in kaart brengen waar mogelijke verbeteringen kunnen worden bereikt. Dit productieproces dient niet medisch te zijn, om te voorkomen dat naar medisch inhoudelijke zaken wordt gekeken in plaats van naar het eigenlijke  proces. Laat vervolgens een aantal artsen zelf in het productieproces meedraaien en ‘van binnenuit’ ervaren waar verbeterpotentieel zit. Met deze observaties mag de groep vervolgens zelf procesverbeteringen aanbrengen en testen of de aanpassingen daadwerkelijk van nut zijn.

In het kort was dit de kern van de succesvolle LeaRn training voor dokters die op 10 maart j.l. op Nyenrode plaats vond. Alleen door het zelf te ervaren, ermee te werken en veel voorbeelden te zien leer je processen goed begrijpen en ben je in staat daar verbeteringen in aan te brengen.

De LeaRn training was hiervoor een uitstekende gelegenheid en de door Lidz georganiseerde gemba’s vormen prachtige voorbeelden. Maar de samen met de VvAA georganiseerde reis naar de Lean Healthcare Summit in juni van dit jaar wordt dé gelegenheid om te leren van vele gerenommeerde instituten en leiders van zorginstellingen in Noord Amerika en de rest van de wereld. Deze congresreis wordt gecombineerd met een aantal bedrijfsbezoeken en gemba’s in de zorg. Een voorbereidende lesdag, ervaren begeleiding en instructies tijdens de reis zorgen hopelijk  voor een maximaal rendement.

Arts en Auto zal deze reis volgen en via dit medium verslag doen van de reis. Als u en/of uw organisatie toe is aan een stimulerende duw in de rug om te starten of om een vervolgstap te maken met procesverbeteren door middel van lean initiatieven, dan is deze congresreis voor u de beste mogelijkheid.

Delen