Leesvoer

Toen bij de invoering van de Zorgverzekeringswet de term marktwerking viel, triggerde dat een aantal ondernemers uit een zakelijke achtergrond om die ‘markt’ van de zorg eens te gaan verkennen. De meesten liepen al snel weer gillend weg. Niet alleen omdat ze in een sector belandden waarvan ze niets begrepen, maar ook omdat ze in hun enthousiasme over het begrip ‘gereguleerde’ heen hadden gelezen.

Ook Peter Bennemeer was een buitenstaander toen hij in 2011 de zorg in stapte als lid van de raad van bestuur van ziekenhuis Bernhoven in Uden, want hij had er op dat moment al een stevige carrière in het bedrijfsleven op zitten. Juist daarom is zijn boek De ingreep, dat hij schreef onder redactie van journalist Pierre de Winter, zulk interessant leesvoer voor mensen die in de zorg werken of die iets van die sector willen begrijpen.

‘Boeiende combinatie van managementboek en leesboek’

In de eerste plaats is De ingreep vooral een boeiende combinatie van managementboek en leesboek (Bennemeer werd ziek en brengt ook zijn persoonlijke patiëntperspectief in beeld). Maar door de aanbevelingen voor het zorgstelsel, die hij in het laatste hoofdstuk op een rij zet, laat het zich ook lezen als een interessante voorbeschouwing op de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart aanstaande. ‘Ga uit van het burgerperspectief, niet het instellingsperspectief’ is natuurlijk vooral een boodschap aan andere zorgbestuurders. Maar ‘Verwijder de overcapaciteit in het stelsel’ is er een die nadrukkelijk in een veel breder perspectief kan worden gelezen. Hetzelfde geldt voor zijn aanbeveling over het bekostigingssysteem: ‘Niet afschaffen maar doorontwikkelen’. En ook ‘Verlaag de toegangsdrempel voor nieuwe toetreders’ is er een die serieuze discussie verdient. Dit boek komt op een goed moment.

Delen