Lege bovenkamer te huur

Het barst in Nederland van de lege kantoorgebouwen. Goed nieuws, stellen TU Delft en de architectuurvereniging BNA. Op basis van onderzoek hebben ze namelijk geconcludeerd dat die panden vaak heel goed bruikbaar zijn om er zorgfuncties in te vestigen. Gemeenten moeten de herbestemming wel goedkeuren, maar dat zal volgens de onderzoekers geen probleem zijn. Ik ben dat met hen eens. Gemeenten beseffen in toenemende mate dat ze een rol spelen in de gezondheidszorg voor hun burgers, en dan snappen ze ook wel dat ze er ruimten voor beschikbaar moeten stellen.

Toch is dit een eenzijdig onderzoek. De onderzoekers stellen dat de kantoorgebouwen die voor de zorg kunnen worden ingeschakeld bij voorkeur dicht bij de binnenstad moeten liggen en moeten voldoen aan veiligheidseisen (bijvoorbeeld vluchtroutes en brandveiligheid). Ze gaan voorbij aan het feit dat we in Nederland al pakweg honderd gebouwen hebben die op goed bereikbare locaties in stad of dorp staan én die voldoen aan de veiligheidseisen: ziekenhuizen.
Het beleid van VWS is gericht op substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn. Het ziekenhuis uit dus. En als in die ziekenhuisgebouwen ruimten leeg komen te staan, wat moet je daar dan mee? Er eerstelijns voorzieningen in onderbrengen zou ik dan denken. Substitutie én integratie: twee vliegen in één klap.

De verhuurders van kantoorruimten die al hun kostbare vierkante meters momenteel leeg zien staan, en die op basis van dit onderzoek hoop hadden op talloze nieuwe zorghuurders, moeten volgens mij dus nog niet te vroeg gaan juichen.

Delen