Lekker winkelen

Hoogleraar Loek Winter (healthcare entrepeneurship, Nijenrode) hield eerder deze week in zijn oratie een pleidooi voor de medische supermarkt. Hij ziet dit als een combinatie van de klassieke ziekenhuiszorg en de zorg die in kleine, gespecialiseerde focusklinieken wordt geboden. De patiënt wordt hier sneller en goedkoper geholpen dan in het traditionele ziekenhuis, en kan ook nog lekker shoppen voor zijn vrij verkrijgbare medische benodigdheden.

Het is jammer dat Winter op dit punt aan de oppervlakte bleef, want feitelijk zet hij met dit supermarktverhaal in één pennestreek neer hoe vooral de kleine ziekenhuizen een toekomstgericht beleid kunnen ontwikkelen. Recente onderzoeken (BDO en Quintessence Healthcare) tonen aan dat de positie van de kleine ziekenhuizen wordt bedreigd door de uitbreiding van het B-segment en de concentratie van medisch-specialistische functies in een beperkt aantal ziekenhuizen. Ze verkeren vooral in het proces van klagen over deze ontwikkeling, maar zien nog onvoldoende de kans die erin besloten ligt.

Kleine ziekenhuizen die bereid zijn onderdelen van de medisch-specialistische zorg af te stoten en meer op te schuiven richting eerste lijn, kunnen als ‘supermarkten’ een enorm belangrijke rol spelen voor de snel groeiende groep chronisch zieken die hun zorg grotendeels in de eerste lijn halen, maar soms ook meer gespecialiseerde zorg nodig hebben. Bovendien kunnen ze er de huisartsen en praktijkondersteuners mee ontlasten, die onder de zorglast van deze groeiende patiëntengroep bedolven dreigen te raken. Zorgverzekeraars zullen graag het gesprek aangaan over financiering van deze transitie.

Delen