Leren van fouten

Wie succes heeft, heeft vrienden. Maar wie een crisis beleeft, staat er alleen voor. Dit merken zorgaanbieders maar al te vaak als ze met een crisis te maken krijgen die hun patiënten treft. De veelvuldige berichtgeving in de media laat zien dat zo’n crisis zich op alle momenten en bij alle zorgorganisaties kan voordoen. Iedere organisatie communiceert hierover dan met de media op basis van een zelf opgesteld communicatieplan, en iedere organisatie trekt op zijn eigen manier lessen uit de crisis om te zorgen dat dezelfde fout niet opnieuw kan worden gemaakt. Maar een cultuur om de hiermee opgedane kennis te delen met andere zorgaanbieders bestaat niet of nauwelijks.

Het Medisch Spectrum Twente wil hierin verandering brengen. De commotie die ontstond toen bekend werd dat de uit zijn functie gezette neuroloog Jansen Steur jaren later in Duitse ziekenhuizen nog gewoon aan het werk was, heeft het ziekenhuis veel hoofdbrekens bezorgd. Vooral toen direct na deze berichtgeving veel meer patiënten claims tegen het ziekenhuis gingen indienen omdat ze meenden schade te hebben opgelopen door de behandeling van de neuroloog. Net als andere ziekenhuizen waar zich eerder een crisis had voorgedaan, moest het ziekenhuis zelf uitzoeken hoe het in deze crisissituatie het best kon omgaan met de media, en hoe het een verbeterplan moest ontwikkelen dat herhaling van fouten moest voorkomen.

Medisch Spectrum Twente wil nu de kennis die het hierover heeft opgedaan delen en houdt hiervoor op 26 oktober het congres Fout gegaan! Goed gedaan? Daar heb ik waardering voor. Ieder ziekenhuis kan immers zoiets overkomen. Ik hoop dat het die dag heel druk wordt in Enschede.

Delen